Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Chifukwa Wuli Nkhwenera Kulomba? Kasi Chiuta Wanizgorenge?

Chifukwa Wuli Nkhwenera Kulomba? Kasi Chiuta Wanizgorenge?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Enya, wazgorenge. Baibolo likuyowoya kuti Chiuta wakuzgora malurombo. Kweniso ivyo vikachitikira ŵanthu ŵanyake, vikulongora kuti Chiuta wakuzgora. Baibolo likuti: “[Chiuta] wakukhorweska khumbo la awo ŵakumopa. Wakupulika para ŵakulira kuti waŵavwire, ndipo wakuŵathaska.” (Salimo 145:19) Kweni kuti Chiuta wazgore malurombo ghinu vikuthemba pa umo imwe mukuchitira.

Ivyo mungachita kuti Chiuta wapulike malurombo ghinu

  • Mukwenera yayi kulomba kwa Yesu, Mariya, ŵatuŵa, ŵangelo, panji vikozgo, kweni kwa Chiuta pera. Baibolo likuti ni Yehova Chiuta pera uyo ‘wakupulika malurombo.’—Salimo 65:2.

  • Mukwenera kulomba mwakuyana na khumbo la Chiuta.—1 Yohane 5:14.

  • Mukwenera kulomba kwizira mu zina la Yesu chifukwa mukulongora kuti mukumuchindika. Lekani Yesu wakati: “Palije uyo wakwiza kwa Adada kwambura kwizira mwa ine.”—Yohane 14:6.

  • Mukwenera kugomezga kuti Chiuta wamupaninge ivyo mukupempha. Mungalombaso kuti Chiuta wamusazgiraniko chipulikano.—Mateyu 21:22; Luka 17:5.

  • Mukwenera kujiyuyura. Baibolo likuti: “Yehova ngwapachanya, kweni wakuwona ŵakujiyuyura.”—Salimo 138:6.

  • Mukwenera kulutilira kulomba. Yesu wakati: “Lutilirani kupenja, ndipo musangenge.”—Luka 11:9.

Ivyo Chiuta wakuwona yayi kuti wamuzgorani para mwalomba

  • Mtundu panji uko mukufuma. Baibolo likuti: “Chiuta wakutemwera yayi, kweni wakupokelera munthu wa mtundu uliwose uyo wakumopa na kuchita urunji.”—Milimo 10:34, 35.

  • Umo mwakhalira. Pakulomba, mungakhala pasi, mungajikama, mungasindama, panji mungayimilira.—1 Midauko 17:16; Nehemiya 8:6; Daniyeli 6:10; Mariko 11:25.

  • Kwali mukulomba mwakukwezga panji cha mu mtima, Chiuta wakupulika.—Nehemiya 2:1-6.

  • Kwali suzgo ndikuru panji ndichoko, Chiuta wakuti ‘timuthulire vyose ivyo tikwenjerwa navyo chifukwa wakutipwelelera.’—1 Petrosi 5:7.

 

Manyani Vinandi

CHIUTA WAKUTIPHALIRA UTHENGA UWEMI!

Kasi Chiuta Ni Njani?

Kasi Chiuta wali na zina? Kasi wakutipwelelera?

Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene?

Unenesko Wakuyowoya za Chiuta

Kasi mukuwona kuti Chiuta wakumupwelerani imwe pamwekha? Sambirani mikhaliro yake kweniso umo wangaŵira mubwezi winu.