XIHONDZO XO RINDZA December 2011

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Xana Xikwembu Xa Hi Xupula?

I yini lexi endlaka leswaku timhangu ta ntumbuluko ti andza?

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Timhangu Ta Ntumbuluko—Ha Yini Ti Tele Swonghasi?

Yesu u profete hi ku andza ka timhangu. Xana leswi swi vula yini eka hina namutlha?

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Ku Langutana Ni Timhangu Ta Ntumbuluko

Hi wahi magoza ya nkoka lawa u faneleke u ma teka leswaku u ti lunghiselela? Vuxaka bya wena ni Xikwembu byi nga ku pfuna njhani leswaku u langutana ni timhangu?

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

A Ku Nge He Vi Na Timhangu!

Timhangu ta ntumbuluko ti vonaka onge a ti nge heli kambe Bibele yi nyikela ntshembo lowu tiyeke leswaku ku nga ri khale timhangu teto a ti nge he vi kona.

DYONDZISA VANA VA WENA

Va Vitaniwe “Vana Va Dzindza-tilo”

Dyondza ndlela leyi u faneleke u va khoma ha yona van’wana hi ku hlaya mhaka ya Yakobo na Yohane.