XIHONDZO XO RINDZA August 2010

KEYS TO FAMILY HAPPINESS

Ndlela Yo Hlula Swihinga Leswi Mimpatswa Leya Ha Ku Cataka Yi Langutanaka Na Swona

Xana ma ha ku cata? Bibele yi nga mi pfuna leswaku mi tiyisa vukati bya n’wina.

DYONDZISA VANA VA WENA

Lexi Endleke Leswaku Yesu A Hlwela Ku Fika

Endzhaku ka ku twa leswaku munghana wakwe Lazaro wa vabya, ha yini Yesu a hlwerile ku ya n’wi pfuna?

SWIVUTISO SWA VAHLAYI

Xana Vanhu Hinkwavo Va Ta Ri Kuma Lunghelo Ro Dyondza Hi Xikwembu?

Dyondza ndlela leyi Xikwembu xi endlaka ha yona leswaku vanhu va timbilu letinene va dyondza ha xona.