Marka 7:1-37

7  Kutani Vafarisi ni vatsari van’wana lava nga ta va huma eYerusalema va hlengeletana eka yena.+  Naswona loko va vona vadyondzisiwa vakwe van’wana va dya swakudya swa vona hi mavoko lama nyameke, hileswaku, lama nga hlambiwangiki+  hikuva Vafarisi ni Vayuda hinkwavo a va nga dyi loko va nga hlambanga mavoko ku fika eswikokolweni, a va khomelele swi tiya endhavukweni wa vanhu va minkarhi yo sungula,  kutani, loko va vuya evuxaviselweni, a va dyi loko va nga si tibasisa hi ku xuviwa; naswona ku ni mindhavuko+ yin’wana yo tala leyi va yi amukeleke, leyi va khomeleleke swi tiya eka yona, ku khuvuriwa ka swinwelo ni ka swikelelo ni ka swibya swa koporo;+  kutani Vafarisi lava ni vatsari va n’wi vutisa va ku: “Ha yini vadyondzisiwa va wena va nga tikhomi hi ku ya hi ndhavuko wa vanhu va minkarhi ya khale, kambe va dya swakudya hi mavoko lama nyameke?”+  A va byela a ku: “Esaya u profete hilaha ku faneleke malunghana na n’wina vakanganyisi, hilaha swi tsariweke hakona,+ ‘Vanhu lava va ndzi xixima hi milomu ya vona, kambe timbilu ta vona ti le kule swinene na mina.+  Va tama va ndzi gandzela swa hava, hikuva va dyondzisa swileriso swa vanhu+ va swi endla tidyondzo leti nga enawini.’  Mi tshika xileriso xa Xikwembu, mi khomelela swi tiya endhavukweni wa vanhu.”+  Ku tlula kwalaho, a ya emahlweni a ku eka vona: “Mi bakanya xileriso+ xa Xikwembu hi vutlhari leswaku mi hlayisa ndhavuko wa n’wina. 10  Hi xikombiso, Muxe u te, ‘Xixima tata wa wena ni mana+ wa wena,’ naswona, ‘La rhukanaka tata wakwe kumbe mana wakwe a a dlayiwe.’+ 11  Kambe n’wina mi ri, ‘Loko munhu a byela tata wakwe kumbe mana wakwe a ku: “Xin’wana ni xin’wana lexi ndzi nga na xona lexi ndzi nga ku pfunaka ha xona i korbani,+ (hileswaku, nyiko leyi nyikeriweke+ eka Xikwembu,)”’— 12  n’wina a ma ha n’wi pfumeleli ku endlela tata wakwe kumbe mana+ wakwe nchumu wo karhi, 13  xisweswo mi endla rito ra Xikwembu+ ri nga tirhi hi ndhavuko wa n’wina lowu mi wu hundziseleke. Naswona mi endla swilo+ swo tala leswi yelanaka ni leswi.” 14  Kutani, loko a tlhela a vitana ntshungu wu ta eka yena, a wu byela a ku: “Ndzi yingiseni, hinkwenu ka n’wina, mi kuma nhlamuselo ya kona.+ 15  Ku hava xilo xa le handle lexi nghenaka eka munhu lexi nga n’wi nyamisaka; kambe swilo leswi humaka eka munhu hi swona leswi nyamisaka munhu.”+ 16  — 17  Kuteloko a nghene endlwini yo karhi leyi nga ekule ni ntshungu, vadyondzisiwa vakwe va sungula ku n’wi vutisa malunghana ni xifaniso+ lexi. 18  Kutani a ku eka vona: “Xana na n’wina a mi twisisi ku fana na vona?+ Xana a mi swi lemuki leswaku a ku na nchumu xa le handle lexi nghenaka eka munhu lexi nga n’wi nyamisaka, 19  leswi xi nga ngheniki embilwini yakwe, kambe xi nghenaka emarhumbyini ya yena, xi humela enkululweni?”+ Xisweswo a vula leswaku swakudya hinkwaswo swi basile.+ 20  Ku tlula kwalaho, a ku: “Leswi humaka eka munhu hi swona leswi nyamisaka munhu;+ 21  hikuva endzeni, etimbilwini ta vanhu,+ hi kona laha ku humaka ku anakanya ko biha: vumbhisa,+ vukhamba, ku dlaya hi vomu,+ 22  vuoswi, ku navela,+ swiendlo swa vuhomboloki, vuxisi, ku tikhoma ko biha,+ tihlo ro xondzolota, xisandzu, ku titlakusa, ku pfumala ku anakanyela. 23  Swilo leswi hinkwaswo swo homboloka swi huma endzeni naswona swi nyamisa munhu.”+ 24  Ku suka kwalaho a yima kutani a ya eswifundzheni swa Tiri na Sidoni.+ Hiloko a nghena endlwini naswona a a nga swi lavi leswaku vanhu va swi tiva. Kambe a nga swi kotanga ku endla leswaku a nga voniwi;+ 25  kambe hi ku hatlisa, wansati loyi xinhwanyetana xakwe a xi ri ni moya lowu nga basangiki, a twa ha yena, kutani a ta a tiwisela emilengeni+ yakwe. 26  Wansati loyi a a ri Mugriki, wa tiko ra Vasiro-fenikiya; kutani a hambeta a n’wi kombela leswaku a hlongola dimona eka n’wana wakwe wa nhwanyana.+ 27  Kambe a sungula hi ku byela wansati a ku: “Tshika vana va eneriseka ku sungula, hikuva a swi lulamanga ku teka xinkwa xa vana+ u xi hoxela swimbyanyana.”+ 28  Hambiswiritano, wansati u angule a ku: “Ina, nkulukumba, kambe swimbyanyana leswi nga ehansi ka tafula swi dya mahlanhla+ ya vana lavatsongo.”+ 29  Kutani a ku eka yena: “Hikwalaho ko vula leswi, famba; dimona ri humile eka n’wana wa wena wa nhwanyana.”+ 30  Hiloko wansati a muka, kutani a kuma+ n’wana lontsongo a latiwe esangweni naswona dimona ri humile. 31  Loko a huma exifundzheni xa Tiri a tsemakanya hi le Sidoni a ya elwandle ra Galeliya a tsemakanya hi le xikarhi ka swifundzha swa Dekapolisi.+ 32  Hiloko va n’wi tisela munhu la feke tindleve naswona a ri ni rihika ra ku vulavula, kutani va n’wi kombela leswaku a n’wi tlhandleka voko.+ 33  Kavaloko a n’wi susa entshungwini a n’wi tekela etlhelo kutani a nghenisa tintiho takwe etindleveni ta munhu loyi, loko a tshwuterile, a khumba ririmi+ rakwe. 34  Hiloko a languta ehenhla etilweni,+ a hefemulela+ ehenhla ivi a ku: “Efata,” hileswaku, “Pfuleka.” 35  Ina, matimba yakwe ya ku twa ma pfuleka,+ naswona rihika ra ririmi rakwe ri ntshunxeka, kutani a sungula ku vulavula kahle. 36  Hiloko a va lerisa leswaku va nga byeli munhu+ swilo sweswo; kambe loko a va lerisa ngopfu leswaku va nga byeli munhu, ku va kona va swi huwelelaka+ hi matimba. 37  Hakunene, va hlamale+ ngopfu swinene kutani va ku: “Swilo hinkwaswo u swi endle kahle. Hambi ku ri lava feke tindleve u va endla va twa ni lava nga vulavuriki u va endla va vulavula.”+

Tinhlamuselo ta le hansi