İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitlerinin Kurucusu Kim?

Yehova’nın Şahitlerinin Kurucusu Kim?

Yehova’nın Şahitlerinin çağımızdaki tarihi 19. yüzyılın sonlarında başladı. O dönemde Pennsylvania’da (ABD) yaşayan küçük bir grup Kutsal Kitabı sistematik şekilde incelemeye başladı. Kiliseler tarafından öğretilen doktrinleri, Kutsal Kitabın öğrettikleriyle karşılaştırdılar. Öğrendiklerini kitaplarda, gazetelerde ve günümüzdeki adıyla Gözcü Kulesi Yehova’nın Gökteki Krallığını Duyurur dergisinde yayımlamaya başladılar.

Kutsal Kitabı içtenlikle inceleyen insanlardan oluşan bu küçük grupta Charles Taze Russell isimli bir adam da vardı. Russell o sırada Kutsal Kitabı insanlara öğretme işine önderlik etse ve Gözcü Kulesi’nin ilk editörü olsa da yeni bir dinin kurucusu değildi. Russell ve o zamanki adlarıyla diğer Mukaddes Kitap Tetkikçilerinin amacı İsa Mesih’in öğretilerini herkese duyurmak ve birinci yüzyıldaki Hıristiyan cemaatinin yaptıklarını örnek almaktı. Hıristiyanlığın kurucusu İsa peygamber olduğundan teşkilatımızın kurucusu da odur (Koloseliler 1:18-20).