İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Din ve Savaş

Din ve Savaş

Alberto neredeyse on yıl orduda hizmet etmişti. Şöyle diyor: “Papazımız bizi kutsayıp ‘Tanrı sizin yanınızda’ derdi. Bense şöyle düşünürdüm: ‘İnsanları öldürmeye gidiyorum, oysa Kutsal Kitap “Adam öldürmeyeceksin” diyor.’”

Ray de II. Dünya Savaşı sırasında donanmada görev yapmıştı. Bir keresinde papaza “Gemiye gelip askerleri kutsuyorsun ve zafer kazanmamız için dua ediyorsun. Düşmanımız da aynısını yapmıyor mu?” diye sordu. Papazın cevabı şu oldu: “Tanrı’nın işine akıl sır ermez.”

Eğer bu cevap sizi tatmin etmiyorsa yalnız değilsiniz.

KUTSAL KİTAP NE DER?

İsa peygamber Tanrı’nın en büyük emirlerinden birinin şu olduğunu söylemişti: “Komşunu kendin gibi seveceksin” (Markos 12:31). Peki İsa sevgimizi insanların yaşadığı yere veya milliyetine göre sınırlamamızı istedi mi? Hayır. Öğrencilerine şöyle dedi: “Aranızda sevgi olursa, herkes benim öğrencilerim olduğunuzu bununla bilecek” (Yuhanna 13:34, 35). Birbirlerine öyle sıra dışı bir sevgi duyacaklardı ki, bu onları tanıtan bir özellik olacaktı. Onlar başkasının canını almayacak, aksine gerektiğinde birbirleri için canlarını vereceklerdi.

Geçmişte Tanrı’ya tüm yürekleriyle ibadet edenler İsa’nın bu sözleriyle uyumlu yaşadı. Bir ansiklopedi onlar hakkında şöyle der: “Onların adam öldürmesi yasaktı. Bu Roma ordusuna katılmalarını engelleyen bir ilkeydi” (The Encyclopedia of Religion).

YEHOVA’NIN ŞAHİTLERİ NE YAPIYOR?

Hemen hemen her ülkede Yehova’nın Şahitleri vardır. Dolayısıyla, iki ülke arasında anlaşmazlık olduğunda Şahitler ister istemez kendilerini bu kavganın ortasında bulabiliyor. Fakat onlar birbirlerine İsa’nın söylediği gibi bir sevgi göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Din adamları insanlara gerçek sevgiyi öğretiyor mu?

Örneğin, 1994’te Ruanda’da Hutu ve Tutsiler arasında yaşanan etnik çatışmada Yehova’nın Şahitleri tamamen tarafsız kaldı. Bir kabiledeki Şahitler hayatları pahasına diğer kabiledeki Şahitleri sakladı. Milisler, Tutsi kardeşlerini saklayan iki Hutu Şahidi yakaladığında onlara “Tutsilerin kaçmasına yardım ettiğiniz için öleceksiniz” dediler. Ne yazık ki bu iki Hutu Şahit öldürüldü (Yuhanna 15:13).

Ne dersiniz, Yehova’nın Şahitlerinin davranışları Kutsal Kitabın özverili sevgi hakkındaki sözlerine uyuyor mu?