İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Sonsuza dek yaşamak mümkün mü?

Hangi düzenleme bizi ölümden kurtarabilir?

İlk insan Âdem yüzlerce yıl yaşadı, ama sonunda yaşlandı ve öldü. O zamandan beri insanlar yaşlanmamak için pek çok yöntem denedi. Yine de hiç kimse ölümden kaçamadı. Çünkü Âdem’in yaşlanıp ölmesinin nedeni, Tanrı’nın sözünü dinlemeyerek günah işlemesiydi. Biz de Âdem’den günahı ve günahın cezası olan ölümü miras aldığımız için yaşlanıp ölüyoruz (Başlangıç 5:5 ve Romalılar 5:12’yi okuyun).

Ancak biri bizim için fidye öderse sonsuza dek yaşayabiliriz (Eyüp 33:24, 25). Fidye birini kurtarmak için ödenen bedeldir; bizim de ölümün elinden kurtarılmaya ihtiyacımız var (Çıkış 21:29, 30). İsa Mesih hepimiz için canını vererek fidyemizi ödemiş oldu (Yuhanna 3:16’yı okuyun).

Nasıl sonsuza dek yaşayabiliriz?

Bu fırsata herkes sahip olmayacak. Âdem gibi Tanrı’nın sözünü dinlemeyen kişiler yaşam armağanını kaybedecek. Yalnızca günahları bağışlanan kişiler sonsuza dek yaşayabilecek (İşaya 33:24; 35:3-6’yı okuyun).

Tanrı’nın günahlarımızı bağışlamasını istiyorsak bazı şeyler yapmalıyız. Sözü olan Kutsal Kitabı inceleyerek Tanrı’yı tanımalıyız. Kutsal Kitap bize daha iyi bir hayat sürmenin, Tanrı’nın onayını kazanmanın ve sonsuza dek yaşamanın yolunu öğretir (Yuhanna 17:3 ve Elçiler 3:19’u okuyun).