İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Din ve Para

Din ve Para

Estel * yedi çocuğuyla düzenli olarak kiliseye gidiyordu. “Kilisedeki pastörüme Kutsal Kitabı öğrenmek istediğimi söyledim” diyor. Fakat bu ricasına hiçbir karşılık alamadı ve sonunda kiliseye gitmeyi bıraktı. Estel şöyle anlatıyor: “Kilise yetkilileri bana bir yazı gönderip ayinlere katılamasam da para göndermemi söylediler. Demek ki ayinlere katılıp katılmamam umurlarında değildi, umursadıkları tek şey paramdı.”

Eskiden beri dindar biri olan Angelina da şöyle diyor: “Kilisemizde ayin sırasında üç kez sepet dolaştırılırdı ve her seferinde içine para koymamız beklenirdi. Sürekli para istiyorlardı. Kendi kendime ‘Tanrı bu insanlarla değil’ dedim.”

Siz de din adamlarının para toplamak için insanlara doğrudan ya da dolaylı olarak baskı yaptığını düşünüyor musunuz? Böyle yapılması Kutsal Kitaba uygun mu?

KUTSAL KİTAP NE DER?

İsa peygamber Tanrı’nın sözünü öğretmekle yükümlü öğrencilerine şöyle demişti: “Ücretsiz aldınız, ücretsiz verin” (Matta 10:8). Kutsal Kitabın içindeki bilgilere paha biçilemez ve isteyen herkese bu bilgilere erişme imkânı sunulmalıdır.

Acaba İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçileri cemaat masraflarını nasıl karşılıyordu?

Cemaatteki her birey ‘gönülsüzce ya da zorlamayla değil, yüreğinde kararlaştırdığı gibi’ bağışta bulunuyordu; çünkü “Tanrı sevinçle vereni sever” (2. Korintoslular 9:7). İsa’nın elçilerinden Pavlus da şöyle dedi: “Size Tanrı’nın iyi haberini duyururken, hiçbirinize yük olmamak için bir yandan da gece gündüz çalışıyorduk” (1. Selanikliler 2:9). Pavlus Tanrı’nın sözlerini öğretirken geçimini sağlayabilmek için çadırcılık yapıyordu (Elçiler 18:2, 3).

YEHOVA’NIN ŞAHİTLERİ NE YAPIYOR?

Yehova’nın Şahitleri İbadet Salonu olarak adlandırdıkları mütevazı yerlerde toplanır. Peki masraflar nasıl karşılanır? Yehova’nın Şahitleri salonlarında asla tabak dolaştırmaz veya bağış istemek için kimseye zarf göndermez. İbadet programını takdir eden herkes salondaki bağış kutusuna dikkat çekmeden bağış atabilir.

Bir dinin faaliyetleri için gereken para nasıl sağlanmalı?

Bu derginin basımının ve sevkıyatının elbette bir maliyeti var. Ancak dergilerimizde asla reklam ya da bağış talebi göremezsiniz. Asıl dikkat çekilen şey, Kutsal Kitaptaki hakikattir.

Ne dersiniz, Yehova’nın Şahitlerinin masrafları karşılama yöntemi İsa’nın sözlerine ve ilk takipçilerinin örneğine uyuyor mu?

^ p. 2 Bu makale dizisindeki bazı isimler değiştirilmiştir.