İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | İSA PEYGAMBER NEDEN ACI ÇEKEREK ÖLDÜ?

Gerçekten Yaşandı mı?

Gerçekten Yaşandı mı?

MS 33 yılının ilkbaharında Nasıralı İsa idam edildi. O suçsuz olduğu halde halkı isyana kışkırtmakla suçlandı, zalimce dövüldü ve direğe gerilip dayanılmaz acılar çekerek öldü. Fakat Tanrı tarafından diriltildi ve 40 gün sonra göğe çıktı.

Bu sıra dışı olay Yeni Ahit olarak da adlandırılan Yunanca Kutsal Yazıların ilk dört kitabında, yani İncil kayıtlarında anlatılır. Peki bunlar gerçekten yaşandı mı? Bu yerinde ve önemli bir sorudur. Çünkü bu olaylar yaşanmadıysa Hıristiyan inancı değerini kaybeder, cennette sonsuza dek yaşama ümidi ise hayalden başka bir şey olmaz (1. Korintoslular 15:14). Fakat bunlar gerçekten olduysa bu, tüm insanlıkla birlikte sizin de harika bir geleceğe sahip olabileceğiniz anlamına gelir. Peki İncil kayıtlarında anlatılanlar gerçek mi yoksa kurgu mu?

KANITLAR NE GÖSTERİYOR?

Efsanelerin tersine, İncil kayıtları şüpheye yer bırakmayan bir doğruluk yansıtır ve pek çok detay içerir. Örneğin İncil kayıtlarında, birçok yerin ismi geçer ve bunların çoğu bugün de ziyaret edilebilir. Ayrıca yaşamış oldukları, tarihçiler tarafından da doğrulanan insanlardan bahsedilir (Luka 3:1, 2, 23).

 Birinci ve ikinci yüzyılda yaşamış tarihçiler ve yazarlar bizzat İsa peygamberden de bahsettiler. * İsa’nın İncil kayıtlarında anlatılan ölüm şekli o zamanın Roma infaz yöntemleriyle uyumludur. Dahası, yaşanan olaylar tüm gerçekliğiyle ve dürüst şekilde anlatılmıştır. Hatta İsa’nın bazı öğrencilerinin yaptığı hatalar bile kaydedilmiştir (Matta 26:56; Luka 22:24-26; Yuhanna 18:10, 11). Tüm bu etkenler, İncilleri kaleme alanların İsa hakkındaki olayları dürüst ve doğru şekilde kaydettiğini net olarak ortaya koyar.

İSA GERÇEKTEN DİRİLTİLDİ Mİ?

İsa’nın yaşamış olduğu ve öldüğü genel olarak kabul edilse de bazıları onun diriltildiğinden şüphe duyuyor. İsa’nın elçileri bile bunu ilk duyduklarında inanmamışlardı (Luka 24:11). Ancak elçiler ve diğer öğrenciler İsa’yı diriltildikten sonra farklı zamanlarda bizzat görünce tüm kuşkuları ortadan kalktı. Hatta İsa bir keresinde 500’den fazla kişiye göründü (1. Korintoslular 15:6).

Tutuklanma ve öldürülme pahasına da olsa birçok öğrenci İsa’nın diriltildiğini herkese, onu idam edenlere bile korkusuzca duyurdu (Elçiler 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27-32). İsa’nın diriltildiğinden emin olmasalardı böyle cesurca davranabilirler miydi? Aslında Hıristiyanlığın hem geçmişte hem de bugün bu kadar etkili olmasının asıl nedeni İsa’nın diriltilmiş olduğu gerçeğidir.

İsa’nın ölümü ve diriltilmesiyle ilgili İncil kayıtları, güvenilir tarihsel bir kayıtta olması gereken tüm özellikleri taşır. İncil kayıtlarını dikkatle okursanız bunların gerçekten yaşandığına ikna olacaksınız. Bu olayların nedenini öğrendiğinizde ise inancınız daha da güçlenecek. Sonraki makale bunu ele alıyor.

^ p. 7 MS yaklaşık 55 yılında doğan tarihçi Tacitus şöyle yazmıştı: “[Hıristiyan] isminin türetildiği Hıristos [yani Mesih], Tiberius’un saltanatı sırasında valilerimizden biri olan Pontius Pilatus tarafından idam edildi.” İsa’dan ayrıca Suetonius (birinci yüzyıl), Yahudi tarihçi Josephus (birinci yüzyıl) ve Bitinya valisi Genç Plinius (ikinci yüzyılın başı) da söz etmiştir.