Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Aktuella publikationer

Läs de senaste numren av Vakttornet och Vakna! och andra publikationer online eller ladda ner dem. Lyssna på inspelningar av våra böcker och publikationer på många språk. Titta på eller ladda ner filmer på många språk, bland annat flera teckenspråk. Allt är gratis.

Välj språk och klicka på Sök för att se vilka publikationer respektive format som finns på det språket.

 

VY
Rutmönster
Lista

TIDSKRIFTER

VAKNA!

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN)

VAKTTORNET

ANDRA PUBLIKATIONER

Hur går en bibelkurs till?

”Vem är på Jehovas sida?” (2 Moseboken 20:1–7; 24:3–18; 32:1–35; 34:1–14)

Specialsånger

Sammankomstinbjudan 2017

Sjung med glädje till Jehova (möten)

Ämnesguide för Jehovas vittnen 2016

Sammankomstpublikationer

Läs eller ladda ner sammankomstpublikationerna efter varje sammankomstdag.

Visa publikationer

En del uppdateringar som gjorts i digitala publikationer finns ännu inte med i tryckta versioner.