Titusbrevet 2:1–15

2  Men fortsätt du att undervisa i enlighet med den sunda* läran.+  De äldre männen ska ha måttfulla vanor, vara seriösa och resonliga* och vara starka i tron, i kärleken och i uthålligheten.  Och de äldre kvinnorna ska också uppföra sig på ett sätt som visar att de har respekt för Gud, och de får inte förtala någon eller missbruka vin. De ska lära ut det som är gott  och ge* de unga kvinnorna vägledning, så att de älskar sina män och älskar sina barn,  visar gott omdöme,* lever ett rent liv, sköter sina hem, är goda mot andra och underordnar sig sina män,+ så att ingen kan säga något nedsättande om Guds ord.  Uppmana även de yngre männen att visa gott omdöme,*+  och var alltid själv ett gott föredöme när det gäller goda gärningar. Undervisa om det som är rent* på ett värdigt sätt,+  och tala på ett sätt som är uppbyggande* och som inte kan kritiseras.+ Då får motståndarna skämmas eftersom de inte kan hitta något negativt* att säga om oss.+  Slavar ska underordna sig sina ägare i allt+ och försöka göra dem till viljes. De ska inte säga emot 10  och inte stjäla från dem,+ utan vara fullständigt pålitliga, så att de på alla sätt blir till ära för vår räddares, Guds, lära.+ 11  För Guds generösa* omtanke har blivit uppenbar, och den innebär räddning för alla slags människor.+ 12  Hans omtanke övar oss att säga nej till världsliga begär+ och en gudlös livsstil och i stället leva med gott omdöme* och vara rättfärdiga och gudhängivna mitt i den nuvarande världsordningen,*+ 13  medan vi väntar på att vårt underbara hopp+ ska uppfyllas och att den store Guden och vår räddare, Jesus Kristus, ska träda fram och visa sin makt. 14  Kristus gav sig själv för oss+ för att befria* oss+ från ett liv fyllt av alla slags onda* gärningar och rena oss så att vi kan bli ett folk som är hans särskilda egendom och som brinner för att göra goda gärningar.+ 15  Fortsätt att undervisa om detta och förmana* och tillrättavisa med auktoritet.+ Låt ingen se ner på dig.

Fotnoter

Eller ”uppbyggande”.
Eller ”ha gott omdöme”.
Eller ”ge ... övning”, ”få ... att ta sitt förnuft till fånga”.
Eller ”är sunda i sinnet”.
Eller ”vara sunda i sinnet”.
Eller möjligen ”Undervisa med renhet”.
Eller ”sunt”.
Eller ”ont”.
Eller ”oförtjänta”.
Eller ”med ett sunt sinne”.
Eller ”tidsåldern”, ”eran”. Se Ordförklaringar.
Ordagrant ”återlösa”, ”friköpa”.
Ordagrant ”laglösa”.
Eller ”uppmuntra”.

Studienoter

Media