STRAŽNI STOLP Oktober 2010

TEMA Z NASLOVNICE

Molitev – zakaj?

Redko katera biblijska tema vzbuja toliko zanimanja in radovednosti. Toda ali je res nujno moliti?

TEMA Z NASLOVNICE

Molitev – h komu?

Ali so vse molitve uslišane? Sveto pismo uči, da je velika večina molitev napačno naslovljena.

TEMA Z NASLOVNICE

Molitev – kako?

Biblija nam pomaga osredotočiti se na pomembnejše vidike vprašanja »Kako naj bi molili?«.

TEMA Z NASLOVNICE

Molitev – o čem?

Jezus nas je z vzorčno molitvijo, imenovano tudi očenaš, poučil o tem, čemu naj bi v svojih molitvah dajali prednost.

TEMA Z NASLOVNICE

Molitev – ali je važno kje in kdaj?

Preberite, ali Sveto pismo predpisuje, kdaj in kje naj bi molili.

TEMA Z NASLOVNICE

Molitev – ali kaj pomaga?

Molitev nam koristi v več pogledih – v fizičnem, čustvenem, predvsem pa v duhovnem.

TEMA Z NASLOVNICE

Molitev – ali Bog posluša molitve in nanje odgovarja?

Biblija kaže, da Jehova posluša molitve. Predvsem od nas samih pa je odvisno, ali posluša tudi naše.

POUČUJTE SVOJE OTROKE

Kraljestvo, ki bo spremenilo ves svet

Jezus nas je učil moliti za Božje kraljestvo. Kakšen bo po vašem mnenju svet, potem ko bo prišlo Božje kraljestvo?