Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Molitev – o čem?

Molitev – o čem?

PRAVIJO, da je ta molitev od vseh krščanskih molitev največkrat izrečena. Najsibo da to drži ali ne, je Jezusova vzorčna molitev, ki ji včasih rečejo Gospodova molitev ali očenaš, nedvomno molitev, ki si jo precej ljudi narobe razlaga. Milijoni jo ponavljajo na pamet dan za dnem, morda večkrat na dan. Toda Jezus je ni povedal s tem namenom. Kako to vemo?

Tik preden je izrekel to molitev, je dejal: »Pri molitvi pa ne ponavljajte vedno znova istih stvari.« (Matej 6:7) Ali je možno, da bi Jezus nasprotoval samemu sebi s tem, da bi v nadaljevanju predpisal, katere besede si je treba zapomniti in jih ponavljati? Nikakor! Z vzorčno molitvijo nas je poučil, o čem naj molimo, kot tudi o tem, čemu naj bi v svojih molitvah dajali prednost. Poglejmo si njegove besede bolj podrobno. Zapisane so v Mateju 6:9–13.

»Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime.«

Jezus je s temi besedami spomnil svoje sledilce, da bi morale biti vse molitve naslovljene na njegovega Očeta, Jehova. Toda ali veste, zakaj je Božje ime tako pomembno in zakaj naj bi prosili za to, da bi bilo posvečeno?

Božje sveto ime se blati z lažmi že od samega začetka človeške zgodovine. Božji nasprotnik Satan je rekel, da je Jehova sebičen vladar, ki laže in ki v resnici nima nobene pravice vladati svojim stvarjenjem. (1. Mojzesova 3:1–6) Mnogi z njim soglašajo in učijo, da je Bog hladen, krut in maščevalen, ali pa sploh zanikajo Stvarnikov obstoj. Nekateri so se celo lotili Božjega imena, Jehova, tako da so ga odstranili iz svetopisemskih prevodov in prepovedali njegovo rabo.

Sveto pismo kaže, da bo Bog popravil vse te krivice. (Ezekiel 39:7) Pri tem bo zadovoljil vsako vašo potrebo in rešil vsak vaš problem. Kako pa bo to storil? Odgovor na to bomo dobili v naslednjih besedah Jezusove molitve.

»Naj pride tvoje kraljestvo.«

Med današnjimi verskimi učitelji vlada glede Božjega kraljestva velika zmeda. Toda Jezusovi poslušalci so poznali davno izrečene napovedi Božjih prerokov, da bo Mesija, od Boga izbrani Rešitelj, na čelu Kraljestva, ki bo spremenilo svet. (Izaija 9:6, 7; Daniel  2:44) To Kraljestvo bo posvetilo Božje ime tako, da bo razkrinkalo Satanove laži, strmoglavilo Satana in odstranilo vsa njegova dela. Odpravilo bo vojne, bolezni in lakoto, konec bo naredilo celo smrti. (Psalm 46:9; 72:12–16; Izaija 25:8; 33:24) Ko molite za prihod Božjega kraljestva, pravzaprav prosite, da bi se vse te obljube uresničile.

»Naj se zgodi tvoja volja, kakor v nebesih tako tudi na zemlji.«

Jezusove besede namigujejo, da se bo na zemlji tako gotovo zgodila Božja volja, kot se že godi v nebesih, Božjem prebivališču. V nebesih ni moglo nič preprečiti uresničitve Božje volje; tam se je Božji sin vojskoval s Satanom in njegovimi pristaši ter jih vrgel na zemljo. (Razodetje 12:9–12) Ta tretja prošnja v vzorčni molitvi nam podobno kakor prvi dve pomaga, da smo osredinjeni na to, kar je najpomembnejše – na Božjo voljo, ne pa na svojo. Le njegova volja je tista, ki vedno upošteva to, kar je najboljše za vse stvarstvo. Zato je celo popolni človek Jezus nekoč rekel svojemu Očetu: »Naj se zgodi tvoja volja, ne moja.« (Luka 22:42)

»Daj nam danes kruh.«

Jezus je zatem pokazal, da lahko molimo tudi za naše vsakodnevne, fizične potrebe. S tem ni nič narobe. To nam pravzaprav pomaga imeti v mislih, da je Jehova tisti, ki »vsem daje življenje, dihanje in vse«. (Apostolska dela 17:25) Biblija nam opisuje Jehova kot ljubečega starša, ki z veseljem daje svojim otrokom to, kar potrebujejo. Obenem pa kot dober oče ne usliši prošnje, če ta ni v otrokov prid.

»Odpusti nam naše dolgove.«

Ali Bogu res kaj dolgujete? Ali potrebujete njegovo odpuščanje? Danes se mnogi ne zavedajo več, da greh dejansko obstaja in kako resna stvar je. Toda Sveto pismo razkriva, da je greh izvor naših najhujših težav, saj je glavni povzročitelj človekove smrti. Ker se ljudje rodimo grešni, vsi pogosto grešimo, zato je naše upanje na večno prihodnost popolnoma odvisno od Božjega odpuščanja. (Rimljanom 3:23; 5:12; 6:23) Kakšno olajšanje začutimo, ko iz Biblije izvemo: »Ti, o Jehova, si dober in rad odpuščaš.« (Psalm 86:5)

»Reši [nas] Hudobnega.«

Ali veste, kako nujno, kako obupno potrebujete Božjo zaščito? Mnogi zavračajo misel, da »Hudobni« – Satan – sploh obstaja. Toda Jezus je učil, da je Satan resnična oseba. Ob neki priložnosti ga je celo imenoval »vladar tega sveta«. (Janez 12:31; 16:11) Satan je pokvaril ta svet, ki je pod njegovo oblastjo, in enako močno si želi pokvariti vas. Hoče vam preprečiti, da bi spletli tesen odnos s svojim Očetom Jehovom. (1. Petrovo 5:8) Toda Jehova je daleč močnejši od Satana in rad ščiti tiste, ki ga ljubijo.

V tem kratkem povzetku glavnih točk Jezusove vzorčne molitve nismo pregledali vseh stvari, glede katerih je primerno moliti. Ne pozabimo, da v 1. Janezovem 5:14 piše: »Glede Boga smo prepričani, da nas sliši v vsem, kar koli prosimo po njegovi volji.« Naj vas zato ne bo strah, da so vaše težave preveč malenkostne, da bi o njih spregovorili z Bogom. (1. Petrovo 5:7)

Kako pa je s časom in krajem, primernim za molitev? Ali je pomembno, kdaj in kje molimo?