Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Razkritje antikrista

Razkritje antikrista

 Razkritje antikrista

KAKO bi se zaščitili, če bi vedeli, da v vaši okolici razsaja smrtonosna epidemija? Verjetno bi to storili tako, da bi si okrepili imunski sistem in se ogibali ljudi, ki so okuženi. Enako moramo storiti tudi v duhovnem pogledu. Iz Svetega pisma izvemo, da je antikrist »že v svetu«. (1. Janezovo 4:3) Če želimo ubežati »okužbi«, moramo prepoznati »prenašalce« in se jih ogibati. Na srečo Biblija zelo dobro osvetljuje ta problem.

»Antikrist« pomeni »proti Kristusu (ali namesto njega)«. Zato se v najširšem pomenu ta izraz nanaša na vse, ki nasprotujejo Kristusu ali lažno trdijo, da so Kristus oziroma njegov predstavnik. Sam Jezus je rekel: »Kdor ni na moji strani, je proti meni [oziroma je antikrist], in kdor ne zbira z menoj, razsipava.« (Luka 11:23)

Seveda je Janez o tem antikristu pisal 60 let po tem, ko je Jezus umrl in bil obujen v nebesa. Zato bi morali razmisliti, kako antikrist ravna z Jezusovimi zvestimi služabniki na zemlji. (Matej 25:40, 45)

Anitkrist je proti kristjanom

Jezus je svoje sledilce posvaril, da jih bo svet na splošno sovražil. Dejal je: »Izročali [vas bodo] stiski in vas pobijali. Zaradi mojega imena vas bodo sovražili vsi narodi. Nastopili bodo tudi mnogi lažni preroki in bodo mnoge zavedli.« (Matej 24:9, 11)

Ker so Jezusovi sledilci preganjani ‚zaradi [Jezusovega] imena‘, je jasno, da so antikristi – tisti, ki so proti Kristusu – njihovi preganjalci. Med njimi so tudi »lažni preroki« in nekateri od njih so bili nekdaj kristjani. (2. Janezovo 7) Ti »mnogi antikristi,« je pisal Janez,  »[so] odšli [. . .] izmed nas, vendar niso bili takšni kot mi; če bi namreč bili takšni, bi bili ostali z nami«. (1. Janezovo 2:18, 19)

Iz Jezusovih in Janezovih besed je jasno razvidno, da antikrist ni samo ena oseba, temveč več posameznikov. Poleg tega je, ker so lažni preroki, med njihovimi glavnimi značilnostmi versko sleparstvo. Katere pa so med drugim njihove metode?

Širjenje verskih laži

Apostol Pavel je svojega sodelavca Timoteja posvaril pred nauki odpadnikov, kot sta bila Himenaj in Filet. Dejal je, da se bo njuna »beseda [. . .] razširila kakor gangrena«. Dodal je še: »Odvrnila [sta se] od resnice, saj govorita, da je vstajenje že bilo, in nekaterim spodkopavata vero.« (2. Timoteju 2:16–18) Očitno sta Himenaj in Filet učila, da je vstajenje simbolično in da so kristjani že vstali v duhovnem pogledu. Nedvomno je res, da ko nekdo postane Jezusov sledilec, z Božjega vidika oživi, in to je jasno dejal tudi sam Pavel. (Efežanom 2:1–5) Vendar sta Himenaj in Filet s svojim naukom omalovaževala Jezusovo obljubo o dobesednem vstajenju mrtvih pod vlado Božjega kraljestva. (Janez 5:28, 29)

Ideje o izključno simboličnem vstajenju so kasneje razvili člani skupine, imenovane gnostiki. Verjeli so, da je spoznanje (grško gnósis) dosegljivo po mistični poti, zato so odpadniško krščanstvo združili z grško filozofijo in orientalsko mistiko. Tako so na primer menili, da je vse, kar je telesno, zlo, in zato Jezus ni prišel kot telesni človek, temveč se je to ljudem samo zdelo. Ta nauk se imenuje doketizem. Kot lahko vidimo, je to točno tisto, pred čimer je svaril apostol Janez. (1. Janezovo 4:2, 3; 2. Janezovo 7)

 Še ena izmišljotina, ki so jo skovali stoletja pozneje, je nauk o tako imenovani sveti trojici, po kateri naj bi bil Jezus Vsemogočni Bog in obenem Božji Sin. Dr. Alvan Lamson v svoji knjigi The Church of the First Three Centuries pravi, da nauk o trojici »prihaja iz vira, ki je judovskim in krščanskim spisom popolnoma tuj; razvili so ga platonistični cerkveni očetje in ga vcepili v krščanstvo«. Kdo pa so bili ti »platonistični cerkveni očetje«? To so bili odpadli duhovniki, ki so bili navdušeni nad nauki poganskega grškega filozofa Platona.

Ta vcepitev trojice v krščanstvo je bilo mojstrsko delo antikrista, saj je nauk o trojici Boga zavil v skrivnost in zameglil njegov odnos s Sinom. (Janez 14:28; 15:10; Kološanom 1:15) Samo pomislite: Kako naj se nekdo ‚približa Bogu‘, kot k temu spodbuja Sveto pismo, če pa je Bog skrivnosten? (Jakob 4:8)

Da pa bi bila zmeda še večja, so mnogi biblijski prevajalci Božje ime Jehova odstranili iz svojih prevodov, kljub temu da se to ime v izvirniku pojavlja več kot 7000-krat! Jasno je, da je poskus, da se Vsemogočnega ne le zavije v skrivnost ampak v brezimno skrivnost, izraz velikega nespoštovanja do našega Stvarnika in njegove navdihnjene Besede. (Razodetje 22:18, 19) Poleg tega je nadomeščanje Božjega imena z nazivi kot sta Gospod in Bog neposredno v nasprotju z Jezusovo vzorčno molitvijo, ki se deloma glasi: »Posvečeno bodi tvoje ime.« (Matej 6:9)

Antikristi zavračajo Božje kraljestvo

Antikristi so postali še posebej dejavni v »zadnjih dneh«, v obdobju, v katerem živimo sedaj. (2. Timoteju 3:1) Glavni namen teh sodobnih sleparjev je zavesti ljudi, da se ne bi zavedali, da je Jezus kralj Božjega kraljestva, nebeške vlade, ki bo kmalu zavladala nad celotno zemljo. (Daniel 7:13, 14; Razodetje 11:15)

Nekateri verski voditelji denimo oznanjajo, da je Božje kraljestvo stanje v človekovem srcu – za kar v Svetem pismu ne najdemo nobene podlage. (Daniel 2:44) Drugi trdijo, da Kristus deluje po človeških vladah in institucijah. Toda Jezus je rekel: »Moje kraljestvo ni del tega sveta.« (Janez 18:36) Pravzaprav je »vladar tega sveta« in »bog te stvarnosti« Satan in ne Kristus. (Janez 14:30; 2. Korinčanom 4:4) Sedaj lahko razumemo, zakaj bo Jezus kmalu odstranil vse človeške vlade in postal edini vladar sveta. (Psalm 2:2, 6–9; Razodetje 19:11–21) Ljudje prosijo za to, ko ponavljajo molitev Očenaš: »Pridi tvoje kraljestvo. Zgôdi se tvoja volja [. . .] na zemlji.« (Matej 6:10SSP)

Ker so mnogi verski voditelji podpirali posvetne politične sisteme, so nasprotovali in celo preganjali tiste, ki razglašajo resnico o Božjem kraljestvu. Zanimivo je, da biblijska knjiga Razodetje omenja simbolično vlačugo – »Babilon Veliki« – ki je »pijana od krvi svetih in od krvi Jezusovih pričevalcev«. (Razodetje 17:4–6) »Babilon Veliki« tudi duhovno nečistuje, ko v zameno za naklonjenost podpira zemeljske ‚kralje‘ oziroma politične voditelje. Ta simbolična žena ni nihče drug kot krive religije tega sveta. Je glavni del antikrista. (Razodetje 18:2, 3; Jakob 4:4)

Antikristovo govorjenje ‚prija ušesom‘

Mnogi tako imenovani kristjani, ki so zavrnili biblijsko resnico, so se odpovedali biblijskim merilom glede vedenja in sprejeli merila, ki so splošno priljubljena. To je bilo napovedano v Božji Besedi, kjer piše: »Prišel bo namreč čas, ko [ljudje, ki trdijo, da služijo Bogu] ne bodo prenašali zdravega pouka, ampak si bodo po lastnih željah iskali učitelje, da bi poslušali to, kar prija njihovim  ušesom.« (2. Timoteju 4:3) Ti verski prevaranti so opisani tudi kot »lažni apostoli, sleparski delavci, ki se spreminjajo v Kristusove apostole«. Biblija nadalje pravi: »Toda njihov konec bo v skladu z njihovimi deli.« (2. Korinčanom 11:13–15)

K njihovim delom spada »razpuščeno vedenje«, s čimer kažejo predrzno nespoštovanje visokih moralnih načel. (2. Petrovo 2:1–3, 12–14) Ali ne vidimo, da vedno več verskih voditeljev in njihovih sledilcev podpira – ali pa vsaj opravičuje – nekrščansko vedenje, kot je homoseksualnost in spolni odnosi zunaj zakonske zveze? Prosimo, vzemite si malo časa in primerjajte te splošno sprejete nazore in življenjski slog s tem, kar piše v Bibliji v Tretji Mojzesovi knjigi 18:22, Pismu Rimljanom 1:26, 27, Prvem pismu Korinčanom 6:9, 10, Pismu Hebrejcem 13:4 in Judovem pismu 7.

‚Preverjajte navdihnjene izreke‘

Glede na prej omenjeno bi morali upoštevati besede apostola Janeza in ne bi smeli našega verskega prepričanja jemati na lahko ali za samo po sebi umevno. »Ne verjemite vsakemu navdihnjenemu izreku,« je svaril Janez, »temveč navdihnjene izreke preverjajte, da boste ugotovili, ali izvirajo od Boga, ker se je na svetu pojavilo že veliko lažnih prerokov.« (1. Janezovo 4:1)

Razmislite o dobrem zgledu nekaterih ‚plemenitejših‘ ljudi iz Beroje, ki so živeli v prvem stoletju. Ti »so besedo sprejeli s kar največjo vnemo in vsak dan skrbno preiskovali Pisma, da bi videli, ali je res tako«, kot sta govorila Pavel in Sila. (Apostolska dela 17:10, 11) Da, čeprav so se Berojci želeli poučiti, so se prepričali, da to, kar so slišali in sprejeli, trdno temelji na Svetem pismu.

Tudi danes pravi kristjani niso pod vplivom priljubljenih gledišč, ki se spreminjajo, temveč se trdno držijo biblijske resnice. Apostol Pavel je napisal: »Molim, da bi vaša ljubezen čedalje bolj rastla s točnim spoznanjem in z vso sprevidevnostjo.« (Filipljanom 1:9)

Naj bo vaš cilj, da si pridobite ‚točno spoznanje z vso sprevidevnostjo‘, tako da spoznavate, kaj Biblija v resnici uči. Tistih, ki posnemajo Berojce, ne prevarajo ‚varljive besede‘ antikristov. (2. Petrovo 2:3) Zato občutijo svobodo, ki jo prinaša duhovna resnica o pravem Kristusu in njegovih pravih sledilcih. (Janez 8:32, 36)

[Okvir/slika na strani 4]

KAJ O ANTIKRISTU PRAVI BIBLIJA

»Otročiči, zadnja ura je [očitno konec apostolske dobe], in kakor ste že slišali, da prihaja antikrist, so se že zdaj pojavili mnogi antikristi.« (1. Janezovo 2:18)

»Kdo je lažnivec, če ne tisti, ki zanika, da je Jezus res Kristus? Ta je antikrist, ta, ki zanika Očeta in Sina.« (1. Janezovo 2:22)

»Navdihnjeni izrek, ki Jezusa ne priznava, pa ne izvira od Boga. Poleg tega je to antikristov navdihnjeni izrek, za katerega ste slišali, da prihaja, zdaj pa je že v svetu.« (1. Janezovo 4:3)

»Na svetu se je namreč pojavilo že mnogo sleparjev, ki ne priznavajo, da je Jezus Kristus prišel kot človek. To je slepar in antikrist.« (2. Janezovo 7)

[Okvir/slike na strani 5]

SLEPAR Z MNOGIMI OBRAZI

Beseda »antikrist« se nanaša na vse, ki zanikajo to, kar je v Bibliji zapisano o Jezusu Kristusu, na vse, ki nasprotujejo njegovemu Kraljestvu, in na vse, ki grdo ravnajo z njegovimi sledilci. Nanaša pa se tudi na posameznike, organizacije in narode, ki po krivem trdijo, da predstavljajo Kristusa, ali sebi neupravičeno pripisujejo vlogo Mesija s tem, da predrzno obljubljajo, da bodo vzpostavili to, kar lahko doseže samo Kristus – pravi mir in varnost.

[Vir slike]

Avguštin: ©SuperStock/age fotostock

[Slika na strani 7]

Morali bi ‚vsak dan skrbno preiskovati Pisma‘, kakor so to delali Berojci