Evangelij po Janezu 18:1–40

  • Juda izda Jezusa (1–9)

  • Peter zamahne z mečem (10, 11)

  • Jezusa odvedejo k Anu (12–14)

  • Peter prvič zataji Jezusa (15–18)

  • Jezusov zagovor pred Anom (19–24)

  • Peter drugič in tretjič zataji Jezusa (25–27)

  • Jezusov zagovor pred Pilatom (28–40)

    • »Moje Kraljestvo ni del tega sveta« (36)

18  Jezus je po tej molitvi odšel s svojimi učenci v vrt,+ ki je bil na drugi strani Kidrónske doline.+  Ta kraj pa je poznal tudi Juda, njegov izdajalec, saj se je Jezus tam velikokrat sestal s svojimi učenci.  Juda je s seboj pripeljal skupino vojakov in stražarjev, ki so bili od višjih duhovnikov in farizejev. S seboj so imeli bakle, svetilke in orožje.+  Jezus je vedel, kaj vse se mu bo zgodilo, zato je stopil naprej in jih vprašal: »Koga iščete?«  Odgovorili so mu: »Jezusa Nazaréčana.«+ Jezus jim je rekel: »Jaz sem ta.« Z njimi pa je stal tudi Juda, njegov izdajalec.+  Ko jim je Jezus rekel »Jaz sem ta«, so stopili nazaj in padli na tla.+  Zato jih je še enkrat vprašal: »Koga iščete?« Odgovorili so: »Jezusa Nazaréčana.«  Jezus pa je rekel: »Saj sem vam povedal, da sem jaz ta. Če torej iščete mene, pustite drugim oditi.«  S tem so se izpolnile njegove besede: »Nikogar od teh, ki si mi jih dal, nisem izgubil.«+ 10  Simon Peter pa je imel s seboj meč. Potegnil ga je, z njim zamahnil proti sužnju velikega duhovnika in mu odsekal desno uho.+ Temu sužnju je bilo ime Malh. 11  Vendar je Jezus Petru rekel: »Pospravi meč!+ Prav je, da pijem iz keliha, ki mi ga je dal Oče.«+ 12  V tistem so vojaki, njihov poveljnik in judovski stražarji Jezusa prijeli* in ga zvezali. 13  Najprej so ga odvedli k Anu. Ta je bil Kajfov tast, Kajfa+ pa je bil tisto leto veliki duhovnik.+ 14  Kajfa je bil tisti, ki je Judom svetoval, da je zanje boljše, da en človek umre za ljudstvo.+ 15  Simon Peter in še neki drug učenec pa sta Jezusu sledila.+ Ta drugi učenec se je poznal z velikim duhovnikom, zato je šel z Jezusom na dvorišče velikega duhovnika, 16  Peter pa je ostal zunaj pred vrati*. Nato je ta drugi učenec, ki se je poznal z velikim duhovnikom, šel ven, se pogovoril z vratarico in pripeljal Petra noter. 17  Služkinja, ta vratarica, je Petra vprašala: »Ali nisi tudi ti učenec tega človeka?« Peter je odgovoril: »Nisem.«+ 18  Sužnji in stražarji pa so stali okoli ognja, ki so si ga zanetili, in se greli, ker je bilo mrzlo. Tudi Peter je stal z njimi in se grel. 19  Višji duhovnik* je Jezusa spraševal o njegovih učencih in o njegovem nauku. 20  Jezus mu je odgovoril: »Svetu sem javno govoril. Vedno sem učil v sinagogi in v templju,+ kjer se zbirajo vsi Judje. Ničesar nisem govoril na skrivaj. 21  Zakaj sprašuješ mene? Vprašaj tiste, ki so slišali, kaj sem jim govoril. Oni vedo, kaj sem rekel.« 22  Po teh besedah mu je eden od stražarjev, ki so tam stali, dal klofuto+ in mu rekel: »Ali se tako odgovarja višjemu duhovniku?« 23  Jezus mu je odgovoril: »Če sem rekel kaj narobe, mi povej, kaj je narobe, če pa je to, kar sem rekel, prav, zakaj si me potem udaril?« 24  Nato ga je Ana zvezanega poslal k velikemu duhovniku Kajfu.+ 25  Medtem ko se je Simon Peter grel ob ognju, so ga vprašali: »Ali nisi tudi ti njegov učenec?« Toda on je zanikal in rekel: »Nisem.«+ 26  Eden od sužnjev velikega duhovnika, sorodnik tistega, ki mu je Peter odsekal uho,+ pa je vprašal: »Ali te nisem videl z njim v vrtu?« 27  Toda Peter je spet zanikal in tisti trenutek je zapel petelin.+ 28  Judje so Jezusa zgodaj zjutraj odvedli od Kajfa v palačo upravitelja province.+ Vendar sami niso vstopili v upraviteljevo palačo, da ne bi postali nečisti,+ saj v tem primeru ne bi mogli jesti pashalne* večerje. 29  Zato je Pilát prišel ven k njim in jih vprašal: »Česa obtožujete tega človeka?« 30  Odgovorili so mu: »Če ta človek ne bi bil zločinec, ti ga ne bi izročili.« 31  Zato jim je Pilát rekel: »Kar sami ga odpeljite in ga sodite po svojem zakonu.«+ Judje so mu odgovorili: »Nam ni dovoljeno nikogar usmrtiti.«+ 32  S tem se je izpolnilo to, kar je rekel Jezus glede tega, kako bo umrl.+ 33  Nato je Pilát spet vstopil v palačo, poklical Jezusa in ga vprašal: »Ali si ti kralj Judov?«+ 34  Jezus je odgovoril: »Ali to sprašuješ zato, ker sam tako misliš, ali zaradi tega, kar si o meni slišal od drugih?« 35  Pilát je odgovoril: »Ali sem jaz Jud? Tvoj lastni narod in višji duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« 36  Jezus pa je rekel:+ »Moje Kraljestvo ni del tega sveta.+ Če bi bilo del tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom.+ Toda moje Kraljestvo ni od tu.« 37  Zato ga je Pilát vprašal: »Torej, ali si kralj?« Jezus je odgovoril: »Tako je, kot si rekel.*+ Jaz sem se rodil in prišel med ljudi* zato, da bi pričal za resnico.+ Vsak, ki je na strani resnice, posluša moj glas.« 38  Pilát ga je vprašal: »Kaj sploh je resnica?« Po teh besedah je šel spet ven k Judom in jim rekel: »Na njem ne najdem nobene krivde.+ 39  Poleg tega pa je pri vas navada, da vam za pasho* izpustim enega človeka.+ Ali torej hočete, da izpustim kralja Judov?« 40  Toda Judje so zavpili: »Ne njega, ampak Barába!« Barába pa je bil zločinec.+

Opombe

Ali »aretirali«.
Ali »pri vhodu«.
Gre za Ana.
Glej Slovar.
Dobesedno »Ti praviš tako«.
Dobesedno »na svet«.
Glej Slovar.