Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kako bi vi odgovorili?

Kako bi vi odgovorili?

Kako bi vi odgovorili?

Kje se je zgodilo?

1. V katerem mestu se je odvijal ta dogodek?

NAMIG: Preberite Apostolska dela 2:1–13.

Obkrožite na zemljevidu.

Atene

Jeruzalem

Babilon

▪ Od kod je bila večina učencev?

․․․․․

▪ Zakaj so se nekateri posmehovali učencem?

․․․․․

ZA RAZPRAVO:

Katere so podobnosti ter razlike med tem dogodkom in tistim, ki je zapisan v 1. Mojzesovi 11:1–9?

Iz te številke

Odgovorite na vprašanja in dopišite manjkajoče biblijske vrstice.

STRAN 4 Kaj lahko pogoltne človeka? 2. Korinčanom 2:________

STRAN 6 Kaj bo naredil Božji mir? Filipljanom 4:________

STRAN 28 Kaj nekaterim primanjkuje, čeprav so goreči za Boga? Rimljanom 10:________

STRAN 29 Komu moramo biti pokorni? Apostolska dela 5:________

Otroci, poiščite slike

Ali lahko najdete te slike v tej številki? S svojimi besedami opišite, kaj vsaka slika prikazuje.

Kaj veste o sodniku Otnielu?

Preberite Sodnike 3:7–11. Sedaj odgovorite na naslednja vprašanja.

2. ․․․․․

Iz katerega rodu je izhajal?

NAMIG: Preberite Jozueta 15:17, 20.

3. ․․․․․

Pred katerim vladarjem je rešil Izraelce?

4. ․․․․․

Pravilno ali napačno? Živel je pred Mojzesom.

ZA RAZPRAVO:

Kakšen dober zgled je bil Otnielov stric Kaleb?

NAMIG: Preberite 4. Mojzesovo 14:6–9. Koga od svojih sorodnikov občudujete in zakaj?

▪ Odgovori so na strani 11.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA S STRANI 31

1. V Jeruzalemu (Apostolska dela 2:5)

▪ Iz Galileje (Apostolska dela 2:7)

▪ Mislili so, da so pijani. (Apostolska dela 2:13)

2. Iz Judovega (Jozue 15:17, 20)

3. Pred Kušan-rišataimom (Sodniki 3:8)

4. Napačno