Przejdź do zawartości

Policjanci wdzierają się na spotkanie religijne odbywające się w prywatnym domu w Tomsku

20 CZERWCA 2018
ROSJA

Coraz więcej Świadków Jehowy pozbawionych wolności w Rosji

Coraz więcej Świadków Jehowy pozbawionych wolności w Rosji

W ciągu ostatniego miesiąca pod pretekstem zwalczania działalności ekstremistycznej rosyjskie władze nasiliły kampanię terroru i pozbawiły wolności kolejnych Świadków Jehowy. Siły porządkowe wtargnęły do prywatnych domów i mieszkań w Birobidżanie, Chabarowsku, Magadanie, Nabierieżnych Czełnach, Orenburgu, Permie, Pskowie, Saratowie i Tomsku. Aresztowano kolejnych 15 mężczyzn będących Świadkami Jehowy. Łącznie w aresztach śledczych przebywa obecnie 20 Świadków. Na kolejnych 2 nałożono areszt domowy. Co najmniej 15 Świadkom, w tym osobom mającym 70 i więcej lat, kazano podpisać dokument, w którym zobowiązują się nie opuszczać miejsca zamieszkania. Do dnia 14 czerwca 2018 roku władze rosyjskie oskarżyły o przestępstwa kryminalne ponad 40 Świadków Jehowy. W razie uznania za winnych grozi im nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Miejsca akcji w Rosji

Władze Rosji otwarcie zignorowały daną wcześniej podczas rozprawy sądowej gwarancję, że zakaz działalności jednostek prawnych, którymi posługiwali się Świadkowie Jehowy, nie będzie miał wpływu na prawo poszczególnych Świadków do praktykowania swojej wiary. Rosja całkowicie złamała to zobowiązanie i bezpodstawnie oskarża Świadków na podstawie artykułu 282 Kodeksu karnego o branie udziału w działalności organizacji o charakterze „ekstremistycznym”, organizowanie jej lub finansowanie. Zamiast zwalczać ekstremizm, Rosja tak naprawdę prześladuje własnych obywateli za to, że w pokojowy sposób oddają cześć Bogu.

Ostatnie wtargnięcia, aresztowania i zatrzymania

12 czerwca 2018 roku, Saratów. Policja wtargnęła do kilku domów Świadków Jehowy, przeszukała je i zabrała co najmniej 10 osób na komisariat na przesłuchanie. W trakcie przeszukania jednego domu funkcjonariusze podłożyli publikacje religijne, które zostały wcześniej zakazane przez rosyjskie sądy. Pięciu mężczyzn będących Świadkami trafiło do aresztu. Dwóch z nich potem zwolniono, ale pozostali trzej zostali aresztowani, a Konstantin Bażenow i Feliks Machammadiew zostali oskarżeni o „organizowanie działalności organizacji ekstremistycznej”. Nie potwierdzono jeszcze, jakie zarzuty postawiono trzeciemu mężczyźnie — Alieksiejowi Budenczukowi. Dnia 14 czerwca 2018 roku Frunzeński Sąd Rejonowy w Saratowie postanowił o przedłużeniu aresztu Konstantinowi Bażenowowi i Feliksowi Machammadiewowi do 12 sierpnia 2018 roku. Ten sam sąd aresztował też Alieksieja Budenczuka, jednak jeszcze nie potwierdzono, do kiedy został zasądzony areszt. Innemu Świadkowi policja kazała podpisać zobowiązanie do niewyjeżdżania z miejsca zamieszkania.

3 czerwca 2018 roku, Tomsk. O godzinie 10 rano policjanci i funkcjonariusze specnazu wtargnęli do dwóch domów Świadków Jehowy w Tomsku na Syberii. Zatrzymali około 30 Świadków, w tym 83-letnią kobietę. Funkcjonariusze zarekwirowali rzeczy osobiste znajdujące się w domach i samochodach, załadowali Świadków do autobusów i odwieźli ich do Centrum Zwalczania Działalności Ekstremistycznej.

W Centrum śledczy Iwan Wiedriencew, Aleksandr Iwanow i Wiaczesław Liebiediew napastliwie przesłuchiwali niektórych zatrzymanych do godziny 2 nad ranem. Jednemu z przesłuchiwanych grozili zwolnieniem z pracy. W czasie tych przesłuchań do Centrum kilkakrotnie wzywano karetki pogotowia; co najmniej jedna osoba została hospitalizowana.

Jeden z zatrzymanych, Siergiej Klimow, trafił do aresztu. Dnia 5 czerwca 2018 roku Oktiabrski Sąd Rejonowy w Tomsku osadził go w areszcie do 4 sierpnia 2018 roku pod zarzutem „organizowania działałności organizacji ekstremistycznej”. Sędzia odrzucił wnioski o umieszczenie go w areszcie domowym lub zwolnienie go za kaucją.

3 czerwca 2018 roku, Psków. Policja wtargnęła do wielu domów Świadków Jehowy. W jednym miejscu wszystkie mieszkające tam osoby — w tym dwóch gości niebędących Świadkami Jehowy — zostały zatrzymane i przesłuchane. Kilku Świadków Jehowy, w tym Giennadija Szpakowskiego, zabrano na przesłuchanie do regionalnej siedziby Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) w Pskowie. Niektórych zabranych na komisariat policji naciskano, by złożyli zeznania obciążające Giennadija Szpakowskiego. Władze wszczęły przeciwko niemu śledztwo, podejrzewając go o „organizowanie działalności organizacji ekstremistycznej”. Później został on zwolniony, ale władze w każdej chwili mogą wnieść przeciwko niemu oskarżenie.

30 maja 2018 roku, Chabarowsk. Po wtargnięciu do domu i przeszukaniu go policja aresztowała Iwana Pujdę. Został on przetransportowany do aresztu w Magadanie. Dnia 1 czerwca 2018 roku Żeleznodorożny Sąd Rejonowy osadził go w areszcie do 30 lipca 2018 roku pod zarzutem „organizowania działałności organizacji ekstremistycznej”.

30 maja 2018 roku, Magadan. Uzbrojeni i zamaskowani policjanci wtargnęli do prywatnych mieszkań i zatrzymali Konstantina Pietrowa, Jewgienija Zjabłowa i Siergieja Jerkina. Dnia 1 czerwca 2018 roku Sąd Miejski w Magadanie osadził ich w areszcie do 29 lipca 2018 roku pod zarzutem „organizowania działałności organizacji ekstremistycznej”.

Dmitrij Michajłow

29 maja 2018 roku, Szuja, obwód iwanowski. Władze po raz drugi umieściły w areszcie Dmitrija Michajłowa. Dnia 20 kwietnia policja oskarżyła go o „udział w działalności organizacji ekstremistycznej”. Dnia 29 maja władze oskarżyły go dodatkowo o „finansowanie działalności ekstremistycznej”. Dnia 3 czerwca 2018 roku Sąd Miejski w Szui umieścił go w areszcie do 19 lipca 2018 roku.

27 maja 2018 roku, Nabierieżnyje Czełny, Republika Tatarstanu. W nocy funkcjonariusze FSB przeszukali 10 mieszkań i skonfiskowali urządzenia elektroniczne, telefony komórkowe i paszporty. Ilcham Karimow, Konstantin Matraszow i Władimir Miakuszin zostali aresztowani. Dnia 29 maja 2018 roku Nabierieżnoczełniński Sąd Rejonowy osadził ich w areszcie do 25 lipca 2018 roku pod zarzutem organizowania działałności organizacji „ekstremistycznej”, brania w niej udziału i wciągania do niej innych. Później aresztowany został także Ajdar Julmietiew. Dnia 31 maja 2018 roku sąd postanowił o umieszczeniu go w areszcie do czasu rozpoczęcia procesu.

22 maja 2018 roku, Perm. Gdy Aleksandr i Anna Sołowjowowie wracali do Permu z podróży do Mołdawii, policjanci czekali na nich na dworcu kolejowym. Zakuli Aleksandra Sołowjowa w kajdanki, zabrali jego rzeczy osobiste i odwieźli to małżeństwo na komisariat w osobnych samochodach. Gdy Aleksandr Sołowjow był zatrzymany, policja przeszukała jego dom i przesłuchała jego żonę. Dnia 24 maja 2018 roku Swierdłowski Sąd Rejonowy nałożył na niego areszt domowy pod zarzutem „brania udziału w działalności organizacji ekstremistycznej”.

17 maja 2018 roku, Birobidżan. W ramach akcji pod kryptonimem Dzień sądu 150 funkcjonariuszy policji i FSB wtargnęło do 22 domów Świadków Jehowy. Skonfiskowali tablety, telefony komórkowe i pieniądze. Aresztowano Ałama Alijewa, jednego z 34 przeszukanych w trakcie akcji Świadków. Dnia 18 maja Birobidżański Sąd Rejonowy osadził go w areszcie do 13 lipca 2018 roku pod zarzutem „organizowania działałności organizacji ekstremistycznej”. Dnia 25 maja 2018 roku sędzia A. W. Sizowa z Sądu Apelacyjnego Żydowskiego Obwodu Autonomicznego pozytywnie rozpatrzyła odwołanie Alama Alijewa i uchyliła decyzję o areszcie.

16 maja 2018 roku, Orenburg. Policjanci wtargnęli do domów prywatnych i je przeszukali. Aresztowali trzech Świadków: Aleksandra Suworowa, Władimira Koczniewa i Władysława Kołbanowa. Dnia 18 maja Promyszlennij Sąd Rejonowy nałożył na Władysława Kołbanowa areszt domowy pod zarzutem „finansowania działałności ekstremistycznej”. Następnego dnia ten sam sąd osadził w areszcie do 14 lipca 2018 Aleksandra Suworowa i Władimira Koczniewa pod zarzutem „organizowania działałności organizacji ekstremistycznej”. Śledczy nakazał też siedmiu innym Świadkom podpisać zobowiązanie do niewyjeżdżania z miejsca zamieszkania na czas trwania śledztwa.

Po lewej: Aleksandr Suworow; po prawej: Władimir Koczniew

Czy międzynarodowe głosy potępienia przyniosą efekt?

Unia Europejska i Stany Zjednoczone wydały oficjalne oświadczenia potępiające Rosję za ograniczanie podstawowych wolności. Unia Europejska wezwała Rosję „do wywiązywania się ze swoich międzynarodowych zobowiązań do poszanowania wolności wyznania, słowa i zgromadzeń”. Stany Zjednoczone dodatkowo wezwały Rosję do „natychmiastowego uwolnienia wszystkich osób uwięzionych tylko za korzystanie z prawa do wolności wyznania”.

Philip Brumley, główny radca prawny Świadków Jehowy, powiedział: „Świadkowie Jehowy na całym świecie są bardzo wstrząśnięci okrutnymi prześladowaniami ich współwyznawców w Rosji. Świadków Jehowy spotykają dzisiaj takie same represje, co w czasach komunizmu. Swoimi działaniami i ciągłym nękaniem Rosja rażąco łamie własne zobowiązania do poszanowania podstawowych praw człowieka”.

Świadkowie, którzy już wcześniej trafili do aresztów a

 • Dennis Christensen

  Lat 45, Orzeł, aresztowany 25 maja 2017 roku, areszt przedłużony do 1 sierpnia 2018 roku

 • Walentin Osadczuk

  Lat 42, Władywostok, aresztowany 19 kwietnia 2018 roku, areszt przedłużony do 20 czerwca 2018 roku

 • Wiktor Trofimow

  Lat 61, Polarnyj, aresztowany 18 kwietnia 2018 roku, areszt przedłużony do 12 czerwca 2018 roku

 • Roman Markin

  Lat 44, Polarnyj, aresztowany 18 kwietnia 2018 roku, areszt przedłużony do 11 czerwca 2018 roku

 • Anatolij Wilitkiewicz

  Lat 31, Ufa, aresztowany 10 kwietnia 2018 roku, areszt przedłużony do 2 czerwca 2018 roku

a Dodatkowe informacje można znaleźć w artykule „Akcja przeciwko Świadkom Jehowy w Rosji”.