Zaśpiewaj z innymi dziećmi o tym, że trzeba kochać wszystkich ludzi.