Głoszenie nieoficjalne w Korei Południowej

ŻYCIE I SŁUŻBA — PROGRAM ZEBRAŃ Wrzesień 2018

Schematy rozmów

Schematy rozmów na temat tego, jakie uczucia Bóg żywi wobec ludzi.

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

Jezus dokonuje pierwszego cudu

Pierwszy cud Jezusa pomaga nam lepiej poznać jego osobowość.

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

Jezus głosi Samarytance

Żeby móc dać świadectwo nieoficjalnie, Jezus zaczął od przykładu nawiązującego do codziennych zajęć Samarytanki.

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

Podnośmy jakość swojej służby: Nawiązywanie rozmów może prowadzić do dania świadectwa

Jak możemy ulepszać umiejętność nawiązywania rozmów z nieznajomymi?

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

Naśladuj Jezusa z właściwych pobudek

Niektórzy uczniowie zgorszyli się i opuścili Jezusa, ponieważ ich pobudki były samolubne.

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

Nic się nie zmarnowało

Tak jak Jezus możemy pokazywać, że cenimy dary od Jehowy, jeśli nie będziemy ich marnować.

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

Jezus oddawał chwałę Ojcu

Jezus koncentrował się przede wszystkim na wywiązaniu się z zadania otrzymanego od Jehowy.

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

Naśladuj pokorę i skromność Jezusa

Jak możemy naśladować Jezusa, kiedy otrzymujemy w zborze przywileje albo odpowiedzialne zadania?