Przejdź do zawartości

Cała społeczność naszych braci

Prawie 2000 lat temu chrześcijanie otrzymali polecenie: „Miłujcie całą społeczność braci”. W filmie tym omówiono trzy dziedziny, które pomagają Świadkom Jehowy wywiązać się z tego nakazu: 1) prowadzenie działalności kaznodziejskiej, 2) niesienie pomocy potrzebującym i 3) zgromadzanie się, by wspólnie wielbić Boga.