Pochodzenie życia — pięć pytań, które warto rozważyć

Przeanalizuj dowody i sam zdecyduj, czy wierzyć w ewolucję, czy w stwarzanie.

Dylemat ucznia

Uczniowie, którym wpajano wiarę w stwarzanie, często stają przed trudnym wyborem.

PYTANIE 1

Skąd się wzięło życie?

Uzyskanie wiarygodnych informacji na ten temat może mieć głęboki wpływ na cały nasz światopogląd.

PYTANIE 2

Czy proste formy życia są naprawdę proste?

Jeżeli teoria ewolucji jest prawdziwa, powinna podać racjonalne wyjaśnienie, jak doszło do samorzutnego powstania najprostszej komórki.

PYTANIE 3

Skąd się wzięły instrukcje zapisane w DNA?

Biolodzy poświęcili dziesiątki lat na badanie szczegółowych instrukcji zawartych w zadziwiającej cząsteczce DNA.

PYTANIE 4

Czy wszystkie organizmy żywe mają wspólnego przodka?

Karol Darwin i jego następcy uważali, że wszystkie organizmy wywodzą się od wspólnego przodka. Czy rzeczywiście tak jest?

PYTANIE 5

Czy rozsądny człowiek może wierzyć Biblii?

Księgę tę często przedstawia się w taki sposób, jak gdyby jej treść była nierozsądna, nienaukowa i niewiarygodna. Czyżby ukazywano ją w fałszywym świetle?

Bibliografia

Lista materiałów źródłowych zawierających informacje, na których oparto tę broszurę.