Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Słowo wstępne

Słowo wstępne

Słowo wstępne

LUDZIE codziennie stają w obliczu decyzji związanych z etyką i zdrowiem; dotyczą one na przykład przeszczepiania narządów, przerywania ciąży albo „prawa do godnej śmierci”. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał rozwiązywać takich problemów.

Istnieje jednak kwestia, która domaga się zwrócenia na nią uwagi: Jak krew może ocalić życie?

Nie bez powodu słyszy się dziś pytanie: Jak bezpieczne są transfuzje krwi? Jest to jednak zagadnienie nie tylko medyczne. Nieraz już głośno było w związku z nim o Świadkach Jehowy. Czy zastanawiałeś się kiedy, dlaczego ci ludzie, skądinąd postępujący tak etycznie i odnoszący się z zaufaniem do rzetelnej pomocy lekarskiej, odrzucają przyjmowanie krwi?

Okazuje się, że z medycznymi i moralnymi aspektami użycia krwi wiąże się bezpośrednio odpowiedź na pytanie, jak można ocalić najcenniejsze dobro: swoje ŻYCIE.