Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI: CZEGO UCZYMY SIĘ Z PRZYKŁADU MOJŻESZA?

Kim był Mojżesz?

Kim był Mojżesz?

Z kim kojarzy ci się imię Mojżesz? Czy przychodzi ci na myśl mężczyzna, który...

  • jako niemowlę został umieszczony przez matkę w koszyku nad brzegiem Nilu?

  • był wychowywany w luksusach przez córkę faraona, a mimo to nigdy nie zapomniał, że jest Izraelitą?

  • przez 40 lat prowadził w ziemi Midian życie pasterza?

  • rozmawiał z Jehową * przy płonącym krzewie?

  • odważnie stanął przed egipskim faraonem, żeby zażądać uwolnienia Izraelitów z niewoli?

  • na polecenie Boże zapowiadał butnemu faraonowi dziesięć plag wymierzonych w Egipt?

  • wyprowadził naród izraelski z Egiptu?

  • za sprawą Jehowy rozdzielił wody Morza Czerwonego?

  • przekazał Izraelitom Dziesięć Przykazań od Boga?

SĄ TO tylko niektóre z przeżyć tego samego człowieka. Nic dziwnego, że Mojżesz cieszy się wielkim szacunkiem wśród chrześcijan, żydów i muzułmanów!

Nie ulega wątpliwości, że był on prorokiem, który odznaczał się „wielką mocą wzbudzającą lęk” (Powtórzonego Prawa 34:10-12). Jako narzędzie w rękach Boga dokonywał niezwykłych rzeczy. Ale cały czas był zwykłym człowiekiem. Tak jak prorok Eliasz, ‛żywił uczucia podobne do naszych’ (Jakuba 5:17). Wiele problemów, z jakimi się zmagał i jakie pokonywał, nie różni się zbytnio od dzisiejszych.

Czy chciałbyś się dowiedzieć, jak Mojżesz sobie radził? Przyjrzyjmy się jego trzem wartościowym cechom i zobaczmy, czego możemy się od niego nauczyć.

^ ak. 7 Jehowa to imię Boże, wyjawione na kartach Biblii.