Onani zimene zilipo

  • Tikupemphani

    “Muzicita zimenezi pondikumbukila.” (Luka 22:19) Yesu anatilamula kuti tizikumbukila imfa yake, ndipo caka na caka anthu ofika mamiliyoni amasonkhana na Mboni za Yehova kuti akumbukile cocitika capadela cimeneci. Tikupemphani kuti mukabwele caka cino. Kuti mupeze malo kufupi na kwanu, onani pa mbali yakuti ZOKHUDZA IFE > CIKUMBUTSO.

  • Tikupemphani

    “Muzicita zimenezi pondikumbukila.” (Luka 22:19) Yesu anatilamula kuti tizikumbukila imfa yake, ndipo caka na caka anthu ofika mamiliyoni amasonkhana na Mboni za Yehova kuti akumbukile cocitika capadela cimeneci. Tikupemphani kuti mukabwele caka cino. Kuti mupeze malo kufupi na kwanu, onani pa mbali yakuti ZOKHUDZA IFE > CIKUMBUTSO.

     

GALAMUKANI!

Na. 1 2018 | Njila Yopezela Cimwemwe

NSANJA YA MLONDA

Na. 1 2018 | Kodi Baibo Ikali Yothandiza Masiku Ano?

Mboni za Yehova—Kodi Ndife Anthu Otani?

Ngakhale kuti timacokela kosiyana-siyana ndipo timakamba zinenelo zosiyana-siyana, timagwilizana cifukwa tili ndi colinga cimodzi. Cimene timafuna kwambili ndi kulemekeza Yehova, Mwiniwake Baibulo ndi Mlengi wa zinthu zonse. Timalimbikila kutsatila Yesu Kristu ndipo timanyadila kukhala Akristu. Aliyense wa ife amapatula nthawi yothandiza anthu kudziŵa Baibulo ndi Ufumu wa Mulungu. Cifukwa cakuti timalalikila za Yehova Mulungu ndi Ufumu wake, timachedwa Mboni za Yehova.

Onani zili pa webusaiti yathu.Ŵelengani Baibulo pa intaneti. Tidziŵeni bwino ife ndi zimene timakhulupilila

 

Pemphani Phunzilo la Baibulo

Phunzilani Baibulo kwaulele panthawi ndi malo amene mufuna.

Mavidiyo Auzimu

Mavidiyo a pa intaneti Amene Amatithandiza Kulimbitsa Cikhulupililo mwa Mulungu.

Kodi Ndalama Zoyendetsela Nchito ya Mboni za Yehova Zimacokela Kuti?

Ŵelengani kuti mudziŵe cifukwa cake nchito yolalikila padziko lonse ikupita patsogolo kwambili ngakhale kuti sitiyendetsa mbale ya zopeleka ndi kupeleka cakhumi.

Misonkhano ya mpingo ya Mboni za Yehova

Misonkhano ya mpingo ya Mboni za Yehova.

Mabuku Amene Alipo

Onani zinthu zatsopano zimene zilipo.

Onelelani Mavidiyo a Cinenelo-ca-Manja

Phunzilani Baibo na mavidiyo a cinenelo ca manja.