Hijery ny anatiny

Vakio ato ny vaovao momba ny Vavolombelon’i Jehovah. Misy adiresy sy fanazavana ho an’ny mpanao gazety sy mpahay lalàna koa ato.

Vaovao Farany avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana (2020) #8

Hazavain’ny rahalahy iray anisan’ny Filan-kevi-pitantanana hoe manampy antsika hiaritra amin’izao valanaretina izao ny faminanian’ny Baiboly.

Vaovao Farany avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana (2020) #8

Hazavain’ny rahalahy iray anisan’ny Filan-kevi-pitantanana hoe manampy antsika hiaritra amin’izao valanaretina izao ny faminanian’ny Baiboly.

VAOVAO IRAISAM-PIRENENA

Vaovao Farany avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana (2020) #7

Resahin’ny rahalahy iray anisan’ny Filan-kevi-pitantanana izay azon’ny tanora atao mba hiatrehana an’ity valanaretina ity.

VAOVAO IRAISAM-PIRENENA

Vaovao Farany avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana (2020) #6

Asongadin’ny rahalahy iray anisan’ny Filan-kevi-pitantanana hoe mahazo sakafo ara-panahy be dia be foana isika na miparitaka aza ny aretina.

VAOVAO IRAISAM-PIRENENA

Vaovao Farany avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana (2020) #5

Asongadin’ny rahalahy iray anisan’ny Filan-kevi-pitantanana ny fomba samihafa ampisehoan’i Jehovah hoe tena tia sy mikarakara antsika izy mandritra an’izao fiparitahan’ny aretina izao.

VAOVAO IRAISAM-PIRENENA

Vaovao Farany avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana (2020) #4

Hazavain’ny rahalahy iray anisan’ny Filan-kevi-pitantanana ny toro lalana arahina rehefa hanapa-kevitra hoe haverina amin’ny taloha sa tsia ny fivoriana sy fitoriana ary ny zavatra hafa mifandray amin’ny fanompoantsika.

VAOVAO IRAISAM-PIRENENA

Vaovao Farany avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana (2020) #3

Ho hitanao ato hoe ahoana no nitahian’i Jehovah ny lamina natao ho an’ny lahateny manokana sy ny fankalazana ny Sakafo Harivan’ny Tompo.

VAOVAO IRAISAM-PIRENENA

Vaovao Farany avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana (2020) #2

Ho hitanao ato hoe ahoana no itarihan’i Jehovah ny fandaminany rehefa misy fotoan-tsarotra, ary ahoana no ampiasany mpiandry ondry be fitiavana mba hikarakarana antsika.