Mur fil-kontenut

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Talb

Għala għandek titlob?

Għandek titlob?

Alla jista’ jwieġeb it-talb mingħajr ma jagħmel il-mirakli.

Għala Għandek Titlob? Se Jwiġibni Alla?

Jekk Alla jwiġbekx jiddependi ħafna minnek.

Kif għandek titlob

X’tgħid il-Bibbja dwar it-talb?

Għandna nduru lejn l-anġli jew il-qaddisin bit-talb?

Dwar Xiex Nistaʼ Nitlob?

Sir af għala t-tħassib personali mhuwiex insinifikanti wisq għal Alla biex jikkunsidrah.

Alla Għala Jirrifjuta li Jismaʼ Ċertu Talb?

Tgħallem x’tip taʼ talb Alla ma jwiġibx u x’tip taʼ nies ma jiġux mismugħin minn Alla.

Għala Għandna Nitolbu f’Isem Ġesù?

Ikkunsidra kif it-talb f’isem Ġesù jonora lil Alla, u kif juri rispett lejn Ġesù.

Għandi Nitlob lill-Qaddisin?

Tgħallem x’tgħid il-Bibbja dwar lil min għandna nitolbu.