Mur fil-kontenut

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Policy globali tal-protezzjoni tad-data tax-Xhieda taʼ Ġeħova

Policy globali tal-protezzjoni tad-data tax-Xhieda taʼ Ġeħova

L-​organizzazzjoni reliġjuża dinjija tax-​Xhieda taʼ Ġeħova (“organizzazzjoni reliġjuża”) tirrispetta d-​drittijiet tal-​individwi f’dik li hi privatezza u l-​protezzjoni tad-​data persunali. L-​organizzazzjoni reliġjuża tirrikonoxxi l-​bżonn li jkun hemm komunikazzjoni bil-​miftuħ u sinċiera u ġbir taʼ data persunali u data persunali sensittiva sabiex tkun tistaʼ tamministra l-​bżonnijiet taʼ Xhieda taʼ Ġeħova individwali u biex twettaq l-​attività reliġjuża u filantropika. Mill-​banda l-​oħra, tirrikonoxxi wkoll il-​bżonn li żżomm il-​kunfidenzjalità u li tagħmel ċert li l-​informazzjoni hi protetta b’mod xieraq. (Proverbji 15:22; 25:9) Aħna ngħożżu ferm il-​kunfidenzjalità.—Proverbji 20:19.

Diversi pajjiżi għamlu liġijiet dwar il-​protezzjoni tad-​data biex jaċċertaw id-​drittijiet tal-​privatezza tal-​individwu. L-​organizzazzjoni reliġjuża, inkluż l-​uffiċċji tal-​fergħa lokali, ilha magħrufa bħala li tirrispetta d-​drittijiet tal-​privatezza u li żżomm il-​kunfidenzjalità, anki qabel ma daħlu fis-​seħħ il-​liġijiet dwar il-​protezzjoni tad-​data. L-​organizzazzjoni reliġjuża se tkompli tipproteġi l-​informazzjoni li tingħatalha fi qbil mal-​prattika li ilha ssegwi.

Il-​prinċipji tal-​protezzjoni tad-​data. L-​organizzazzjoni reliġjuża tuża d-​data persunali kollha fi qbil mal-​prinċipji li ġejjin:

  1. Id-​data persunali se tiġi proċessata b’mod ġust u skont il-​liġi.

  2. Id-​data persunali se tinġabar, tiġi proċessata, u użata biss skont dak li hu neċessarju biex twettaq l-​iskopijiet reliġjużi u filantropiċi tal-​organizzazzjoni reliġjuża.

  3. Id-​data persunali se tkun eżatta u tinżamm aġġornata. Jekk l-​organizzazzjoni reliġjuża ssir konxja li jkun sar xi żball, din se tirranġah malajr kemm jistaʼ jkun.

  4. Id-​data persunali se tinżamm biss sakemm ikun hemm bżonnha għal skop(ijet) leġittimu tal-​organizzazzjoni reliġjuża.

  5. Se tingħata konsiderazzjoni xierqa biex id-​drittijiet tad-​data tal-​individwi jiġu rispettati.

  6. Se jittieħdu miżuri tekniċi u organizzazzjonali biex id-​data persunali ma ssirx disponibbli lil persuni mhux awtorizzati jew b’mod mhux legali. Il-​kompjuters kollha li fihom tinżamm id-​data persunali huma protetti b’password li l-​persuni awtorizzati biss jafuha. L-​uffiċċji jiġu msakkra wara l-​ħinijiet tax-​xogħol, u membri li huma awtorizzati biss jistgħu jidħlu.

  7. Sakemm ma jkunx hemm bżonn li jitwettqu skopijiet reliġjużi u filantropiċi tal-​organizzazzjoni reliġjuża, id-​data persunali ma tiġix trasferita minn fergħa għal oħra. Ix-​Xhieda taʼ Ġeħova kollha taw permess għal dan minħabba l-​fatt li minn jeddhom u mingħajr ma sforzahom ħadd saru u qed jidentifikaw lilhom infushom bħala Xhieda taʼ Ġeħova.

L-​użu tad-​data persunali li tissemma fil-​ktieb Organizzati biex nagħmlu r-​rieda taʼ Ġeħova, li jingħata lix-​Xhieda taʼ Ġeħova kollha meta jsiru pubblikaturi, jintuża skont dawn il-​prinċipji tal-​protezzjoni tad-​data. Għal iktar informazzjoni, ara l-​ktieb Organizzati biex nagħmlu r-​rieda taʼ Ġeħova.

Id-​dritt taʼ individwu għall-​protezzjoni tad-​data persunali u tad-​data persunali sensittiva u d-​dritt li tiġi kkoreġuta u mħassra d-​data persunali u d-​data persunali sensittiva jingħata skont il-​prattika tax-​Xhieda taʼ Ġeħova li tidher fil-​Policy globali dwar l-​użu taʼ data persunali taħt is-​sottitlu Id-​drittijiet tiegħek.

Dan il-​Policy globali tal-​protezzjoni tad-​data tax-​Xhieda taʼ Ġeħova jispjega l-​bażi dwar kif ix-​Xhieda taʼ Ġeħova mad-​dinja kollha jużaw id-​data persunali.