LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI—NIMERO YA BOYEKOLI Sanza ya Novembre 2014

Nimero oyo ezali na masolo ya boyekoli kobanda 29/12/2014 tii na 1/02/2015.

Lisekwa ya Yesu​—Ndimbola na yango mpo na biso

Bantina minei oyo emonisi polele ete Yesu asekwaki. Kondima ete azali na bomoi esengeli kosala biso nini?

Ntina oyo tosengeli kozala basantu

Ekómelá yo omona ete makambo mosusu ya mokanda ya Balevi ezali makasi mpe elɛmbisi yo? Makambo kitoko oyo ezali na mokanda ya Balevi ekoki kosalisa yo ozala mosantu na losambo na yo.

Tosengeli kozala basantu na etamboli na biso mobimba

Boyokani nini ezali kati na koboya kobuka mibeko, kopesa Yehova oyo ya malamu tozali na yango, mpe kolya bilei makasi ya elimo?

“Bato oyo Yehova azali Nzambe na bango”

Nzambe andimaka bato nyonso oyo basambelaka na motema sembo ata soki bazali na lingomba nini?

‘Sikoyo bozali bato ya Nzambe’

Ndenge nini tokoki kokóma mpe kotikala “bato ya Nzambe”?

Mituna ya batángi

Ndenge nini bankulutu mpe basaleli na misala batyamaka na lisangá mokomoko? Batatoli mibale oyo Emoniseli mokapo ya 11 elobeli ezali banani?

BILOKO OYO TOSALELÁ KALA

Moi ebimi na Japon

Mwa mituka oyo babengaki “bayehu” esalisaki mpo ete mosala ya kosakola Bokonzi ekende liboso na Japon.