LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI—NIMERO YA BOYEKOLI Sanza ya Juin 2013

Nimero oyo ekosalisa biso tósepela lisusu mingi na bizaleli ya Yehova oyo tolobelaka mingi te.

LISOLO YA BOMOI

Kotosa Yehova ememeli ngai mapamboli ebele

Tangá lisolo ya bomoi ya Elisa Piccioli. Abatelaki makanisi malamu atako mikakatano ebele, komipimela makambo mingi, mpe kokufela.

Tósepela mpenza na bizaleli ya Yehova

Kozala moto oyo azali kotika bato baya epai na ye kopona bilongi te, elimboli nini? Kotala malamumalamu ndakisa ya Yehova ekosalisa biso tomonisa bizaleli yango.

Tósepela na bizaleli ya Yehova: akabaka mpe azali makambo makasimakasi te

Yehova azali ndakisa ya kokoka mpo na ezaleli ya kokaba mpe kozala makambo makasimakasi te.

Tósepela na bizaleli ya Yehova: azali sembo mpe alimbisaka

Kozala sembo mpe kolimbisa ezali bizaleli oyo esepelisaka mpe emonisaka boninga ya solo. Komekola Yehova ekosalisa biso tokolisa mpe bizaleli wana ya ntina.

Mituna ya batángi

“Bana ya Nzambe ya solo” mpe “bilimo oyo ezali na boloko” oyo Biblia ezali kolobela ezali banani?

Tiká disiplini ya Yehova ebongisa yo

Yehova “moyemi-mbɛki” na biso abongisaki bato ata mpe bikólo. Yango eteyi biso nini, mpe ndenge nini tokoki kozwa litomba ntango Yehova azali kobongisa biso lelo?

Bankulutu​—Bokobɔndisa “molimo oyo elɛmbi”?

Ndenge nini nkulutu akoki kobongisa vizite oyo akosala epai ya moto oyo alembi nzoto? Bankulutu bakoki kopesa moto oyo alembi “likabo ya elimo.”

Ozali koyeba lisusu?

Otangaki malamu banimero ya kala mingi te ya Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli? Omimeka, moná soki ozali komikundola lisusu.