LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI—NIMERO YA BOYEKOLI Sanza ya Octobre 2012

Nimero oyo elobeli ndenge ya koyika mpiko na mikakatano. Elobeli mpe makanisi mpe misala oyo bakristo basengeli koboya, mpe oyo bakoki kosala mpo bámona kokokisama ya bilaka ya Nzambe.

Bamipesaki na bolingo na bango moko​—Na Brésil

Tángá masolo ya kolendisa ya mwa bandeko oyo bakendaki kofanda esika mosusu mpo bámipesa mingi na mosala ya Nzambe.

Tózala na mpiko ntango tokutani na mikakatano

Ndenge nini tokoki kozala mpiko mpe kobatela makanisi ya malamu ata soki tokutani na likambo nini?

Omonisaka elimo ya ndenge nini?

Okoki kosala nini mpo ozala na boyokani ya kimya elongo na bato mosusu? Zwá mateya na bandakisa oyo ezali na Biblia, ya malamu mpe ya mabe.

LISOLO YA BOMOI

Boninga oyo eumeli mbula 60, kasi ezali kaka na ebandeli

Tángá lisolo ya bandeko minei oyo bazali na mosala ya ntango nyonso mpe boninga na bango eumeli mingi.

Tosá Nzambe mpo ozwa matomba na bilaka oyo alapeli ndai

Mateya nini tokoki kozwa na bilaka ya Nzambe, bandai na ye mpe kondima na ye?

Tiká Ɛɛ na yo ezala Ɛɛ

Kozala sembo na maloba na biso elimboli nini? Ndenge nini tokoki kotosa elaka eleki ntina oyo topesá Nzambe?

Elendiseli oyo euti “na monɔkɔ ya bana”

Talá ndenge bana oyo bafandi na Russie basepelaki mingi na elendiseli oyo eutaki epai ya baninga na bango bakristo.