LAMUKÁ! Sanza ya Août 2014 | Ndenge nini bato bakoki kosilisa matata?

Bato mingi balingaka kozala na kimya mpe báyokana na bato oyo bafandi na bango, kasi bizaleli mpe makanisi ya mabe ekoki kopekisa bango. Ndenge nini tokoki kosilisa matata na biso na kimya nyonso?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Ndenge nini bato bakoki kosilisa matata?

Batoli ya Biblia esalisaki bato oyo kala bazalaki banguna básilisa matata mpe bákóma kutu baninga.

Makambo oyo ezali koleka na mokili

Ezali mpe na masolo oyo: eloko bakómi kosalela na esika ya babuku na biteyelo mpe na bainiversite, ndenge biloko lokola esansi, charbon to mazuti esalaka ete motángo ya bato oyo bakufaka mpo na kobeba ya mopɛpɛ emata, mpe lingomba ya bokristo oyo mingi ya bandimi na yango batángá naino Biblia te.

LISALISI MPO NA LIBOTA

Te na yo etikala kaka Te

Okosala nini soki mwana azali komilelalela mpo na komona soki okobongola ekateli na yo te?

“Bótala malamumalamu bandɛkɛ”

Liteya nini Yesu apesaki ntango alobaki boye?

TÓTALELA MAKAMBO YA KALA

William Whiston

“Alongwaki profesɛrɛ ya lokumu mpe akómaki moto mpamba”​—mpo na nini?

BIBLIA ELOBI NINI?

Bandɔtɔ oyo Nzambe azalaki kolɔtisa bato

Lelo oyo Nzambe asalelaka bandɔtɔ mpo na kosolola na biso?

EBIMÁ KAKA YANGO MOKO?

Ndenge lipapu ya lipekapeka ebendaka pole

Longola langi ya moindo ya mapekapeka mosusu, esɛngaka mpe eloko mosusu.

Makambo mosusu

Lokasa oyo elobeli Farao

Mokonzi Farao abikaki ntango basoda na ye bakufaki na Mbu Motane?