Tolokeleni

Ukupyunga Kwesu Ukwa Bufumu

Mu Ukupyunga Kwesu Ukwa Bufumu emusangwa ifyebo pa kubungana kwa Bamboni sha BaYawe ukuli koti ni kuku: Ukusambilila Baibolo Ukwa mwi Kelesha, Isukuulu lya Kusambisha Ukutulisha, na Ukubungana kwa Kupyunga Kwesu.

Ishibeni ati: Amalyashi aangalukuli mu Ukupyunga Kwesu Ukwa Bufumu ukupulintilwe angapusanako na yayo aali pa intaneti.

 

BONENI

UKUPYUNGA KWESU UKWA BUFUMU

UKUPYUNGA KWESU UKWA BUFUMU

UKUPYUNGA KWESU UKWA BUFUMU

UKUPYUNGA KWESU UKWA BUFUMU

UKUPYUNGA KWESU UKWA BUFUMU

UKUPYUNGA KWESU UKWA BUFUMU

UKUPYUNGA KWESU UKWA BUFUMU

UKUPYUNGA KWESU UKWA BUFUMU

UKUPYUNGA KWESU UKWA BUFUMU

UKUPYUNGA KWESU UKWA BUFUMU

UKUPYUNGA KWESU UKWA BUFUMU

UKUPYUNGA KWESU UKWA BUFUMU