Jeremiás 20:1–18

20  Pashúr pap – Immér fia –, aki egyben vezető felügyelője is volt Jehova házának, figyelt, amint Jeremiás ezeket prófétálta.  Azután Pashúr megütötte Jeremiás prófétát, és kalodába zárta,+ amely a Felső Benjámin kapunál, Jehova házában volt.  De másnap, amikor Pashúr kiengedte Jeremiást a kalodából, Jeremiás ezt mondta neki: „Jehova nem Pashúrnak nevez téged, hanem így: Körös-körül rémület.+  Mert ezt mondja Jehova: »Rémületet keltővé teszlek önmagad előtt, és mindazok előtt is, akik szeretnek, és a szemed láttára fognak elhullani az ellenségeik kardjától.+ Egész Júdát a babiloni király kezébe adom, ő pedig száműzetésbe hurcolja őket Babilonba, és megöli őket karddal.+  E város minden gazdagságát, minden vagyonát és javait, valamint Júda királyainak összes kincsét az ellenségeiknek adom.+ Megragadják, elrabolják, és elviszik ezeket Babilonba.+  Te pedig, Pashúr, fogságba mész házad minden lakójával. Babilonba kerülsz, és ott halsz meg. Ott temetnek el mindazokkal együtt, akik szerettek, mert hazugságot prófétáltál nekik.+«”   Rászedtél engem, ó, Jehova! Rá lettem szedve! Ellenem használtad fel erődet, és győztél.+ Naphosszat rajtam nevetnek,mindenki gúnyt űz belőlem.+   Ahányszor csak beszélek, ezt kell kiáltanom és hirdetnem: „Erőszak és pusztítás!” Jehova szava miatt egész nap bántalmaznak és csúfolnak.+   Ezért ezt mondtam: „Nem említem őt,és nem beszélek többé a nevében.”+ De szívemben olyanná lett az ő szava, mint a csontjaimba rekesztett, perzselő tűz. Belefáradtam abba, hogy magamban tartsam,és képtelen voltam elviselni.+ 10  Mert sok gonosz szóbeszédet hallottam. Rémület vett körül.+ „Jelentsük fel, rajta, jelentsük fel!” Minden ember, aki látszólag békében van velem, a bukásomra vár:+ „Hátha valami ostobaságot csinál,és akkor legyőzzük, és bosszút állunk rajta!” 11  De Jehova velem volt, mint egy félelmetes harcos.+ Ezért elbuknak üldözőim, és nem győznek.+ Nagy szégyen éri őket, mert nem járnak sikerrel. Örökre szóló megaláztatásuk nem merül feledésbe.+ 12  De te, ó, seregek Jehovája, megvizsgálod azt, aki igazságos. Látod a legbensőbb gondolatokat* és a szívet.+ Hadd lássam, hogy bosszút állsz rajtuk,+hiszen rád bíztam peres ügyemet.+ 13  Énekeljetek Jehovának! Dicsérjétek Jehovát! Mert kiszabadította a szegényt* a gonosztevők kezéből. 14  Átkozott legyen az a nap, amelyen megszülettem! Ne legyen áldott az a nap, amelyen világra hozott az anyám!+ 15  Átkozott legyen az a férfi, aki jó hírt vitt apámnak, így szólva: „Fiad született! Fiú!”,és ezzel nagy örömet szerzett neki. 16  Legyen az az ember olyan, mint a városok, amelyeket Jehova sajnálkozás nélkül feldúlt. Reggel kiáltozást halljon, délben riadót! 17  Miért nem adott halálra már az anyaméhben,hogy anyám lett volna a sírhelyem,és méhe örökre várandós maradt volna?+ 18  Miért is kellett kijönnöm az anyaméhből,hogy szenvedést és bánatot lássak,és szégyenben érjenek véget napjaim?+

Lábjegyzetek

Vagy: „legmélyebb érzéseket”. Szó szerint: „veséket”.
Vagy: „a szegénynek a lelkét”.

Jegyzetek

Multimédia