Jeremiás 21:1–14

21  Jehova szólt Jeremiáshoz, amikor Sedékiás+ király elküldte hozzá Pashúrt+, Malkija fiát, és Sofóniás+ papot, Maáséja fiát, ezekkel a szavakkal:  „Kérlek, kérdezd meg az érdekünkben Jehovát, mert Nabukodonozor, Babilon királya harcol ellenünk.+ Jehova talán hatalmas tettet fog véghez vinni az érdekünkben, és a király majd elvonul tőlünk.”+  Jeremiás erre ezt mondta nekik: „Így szóljatok Sedékiáshoz:  »Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: ’Ellenetek fordítom* a kezetekben levő harci eszközöket, amelyekkel Babilon királya és a káldeusok ellen harcoltok,+ akik ostromolnak titeket a falakon kívül, és összegyűjtöm őket e város közepére.  Én magam harcolok ellenetek+ kinyújtott kézzel és erős karral, haraggal, dühvel és nagy felháborodással.+  Megölöm e város lakóit, embert és állatot egyaránt. Nagy járványnak esnek majd áldozatul.+’«  »Azután pedig Sedékiást, Júda királyát, a szolgáit és e város népét – azokat, akik megmenekülnek a járványtól, a kardtól és az éhínségtől – Nabukodonozornak, Babilon királyának a kezébe adom, ellenségeik kezébe és az életükre* törők kezébe.+ Kardélre hányja őket, nem fog szánakozni rajtuk, nem könyörül, és nem irgalmaz«+ – ez Jehova kijelentése.  Mondd meg ennek a népnek: »Ezt mondja Jehova: ’Elétek tárom az élet útját és a halál útját.  Aki itt marad a városban, az meghal a kard, az éhínség és a járványos betegség miatt. De aki kimegy, és megadja magát a benneteket ostromló káldeusoknak, az életben marad, és zsákmányul kapja az életét*.+’« 10  »’Mert én elvetettem ezt a várost. Csapás éri, és semmi jóban nem lesz része+ – ez Jehova kijelentése. – Babilon királyának a kezébe kerül,+ és ő felégeti azt.’+ 11  Ti, akik Júda királyának háznépéhez tartoztok, halljátok meg, mit mond Jehova! 12  Ó, Dávid háza! Ezt mondja Jehova: ’Védelmezzétek az igazság ügyét minden reggel,és szabadítsátok ki a csalónak kezéből azt, akit kirabolt,+nehogy lángra lobbanjon dühöm, mint a tűz,+és kiolthatatlanul égjengonosztetteitek miatt.’+« 13  »Én ellened vagyok, ó, völgynek lakója,ó, síkság sziklája! – ez Jehova kijelentése. – Titeket pedig, akik azt mondjátok: ’Ki jön le ellenünk? Ugyan ki hatol be lakóhelyeinkre?’, 14  felelősségre vonlaktetteitek szerint+ – ez Jehova kijelentése. – Lángba borítom erdejét,és a tűz mindent megemészt körülötte.+«”

Lábjegyzetek

Vagy: „visszafordítom”.
Vagy: „a lelkükre”.
Vagy: „és megmenti az életét (a lelkét)”.

Jegyzetek

Multimédia