Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Címoldal/kiadói oldal

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

© 2019, 2020

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

200 Watchtower Drive

Patterson, NY 12563-9205 U.S.A.

KIADJA:

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Wallkill, New York, U.S.A.

Ez a kiadvány nem értékesítésre szánt példány. Jehova Tanúi nemzetközi bibliai oktatómunkájának a részeként került kiadásra.

A Médiatárban látható képek és 3D-s videók alapos kutatást követően készültek. Ugyanakkor csak művészi ábrázolások, és időnként több lehetőség közül csak egyet mutatnak be.

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Hungarian (nwtsty-H)

1Mózes © 2019

2Mózes © 2019

3Mózes © 2019

4Mózes © 2019

5Mózes © 2019

Józsué © 2019

Bírák © 2019

Ruth © 2019

1Sámuel © 2019

2Sámuel © 2019

1Királyok © 2019

2Királyok © 2019

1Krónikák © 2019

2Krónikák © 2019

Ezsdrás © 2019

Nehémiás © 2019

Eszter © 2019

Jób © 2019

Zsoltárok © 2019

Példabeszédek © 2019

Prédikátor © 2019

Énekek éneke © 2019

Ézsaiás © 2019

Jeremiás © 2019

Siralmak © 2019

Ezékiel © 2019

Dániel © 2019

Hóseás © 2019

Jóel © 2019

Ámós © 2019

Abdiás © 2019

Jónás © 2019

Mikeás © 2019

Náhum © 2019

Habakuk © 2019

Sofóniás © 2019

Aggeus © 2019

Zakariás © 2019

Malakiás © 2019

Máté © 2019

Márk © 2019

Lukács © 2019

János © 2019, 2020

Cselekedetek © 2019, 2020

Róma © 2019

1Korintusz © 2019

2Korintusz © 2019

Galácia © 2019

Efézus © 2019

Filippi © 2019

Kolosszé © 2019

1Tesszalonika © 2019

2Tesszalonika © 2019

1Timóteusz © 2019

2Timóteusz © 2019

Titusz © 2019

Filemon © 2019

Héberek © 2019

Jakab © 2019

1Péter © 2019

2Péter © 2019

1János © 2019

2János © 2019

3János © 2019

Júdás © 2019

Jelenések © 2019