Jeremiás 19:1–15

19  Így szólt Jehova: „Menj, és vegyél egy cserépkorsót a fazekastól.+ Végy magad mellé néhány embert a nép vénei és a papok vénei közül,  és menj ki a Hinnom fiának völgyébe+, amely a Cserép kapu bejáratánál van. Hirdesd ki ott a szavakat, amelyeket mondok neked.  Így beszélj: »Halljátok Jehova szavát Júda királyai és Jeruzsálem lakosai! Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: ’Olyan veszedelmet hozok erre a helyre, hogy aki csak hall róla, annak belecsendül a füle.  Mert elhagytak engem,+ és felismerhetetlenné tették ezt a helyet.+ Más isteneknek áldoznak, akiket nem ismertek sem ők, sem ősapáik, sem Júda királyai, és ártatlanok vérével töltötték be ezt a helyet.+  Felépítették a Baál magaslatait, hogy elégessék fiaikat égőáldozatul Baálnak,+ amit nem parancsoltam, nem is mondtam, és ami soha fel sem ötlött a szívemben*.+’«  »Ezért jönnek napok – ez Jehova kijelentése –, amikor nem a Tófetnek és a Hinnom fia völgyének hívják többé ezt a helyet, hanem az öldöklés völgyének.+  Meghiúsítom Júda és Jeruzsálem terveit ezen a helyen, és elejtem őket ellenségeik kardja és az életükre* törők keze által. Hulláikat eledelül adom az ég madarainak és a föld állatainak.+  Rettegést keltővé teszem ezt a várost, amelynek láttán füttyenteni fognak. Aki csak elmegy mellette, rémülten nézi, és füttyenteni fog minden őt ért csapás miatt.+  Megetetem velük fiaik és lányaik húsát. Mindenki az embertársa húsát fogja enni az ostrom idején a kétségbeesés miatt, mivel körülveszik őket ellenségeik, és azok, akik az életükre* törnek.+« 10  Aztán törd össze a korsót a veled tartó férfiak szeme láttára, 11  és így szólj hozzájuk: »Ezt mondja a seregek Jehovája: ’Úgy fogom összetörni ezt a népet és ezt a várost, ahogy összetörik a fazekas edényét, úgyhogy nem lehet többé megjavítani. És a halottakat a Tófetben fogják eltemetni, mígnem hely sem lesz már, ahová temessék őket.+’« 12  »Így cselekszem ezzel a hellyel és lakóival – ez Jehova kijelentése –, hogy hasonlóvá tegyem e várost a Tófethez. 13  Jeruzsálem házai és Júda királyainak házai tisztátalanná lesznek, mint a Tófet helye.+ Igen, az összes olyan ház, amelynek tetején áldozatokat mutattak be az ég egész seregének,+ és italáldozatokat öntöttek más isteneknek.+«” 14  Amikor Jeremiás visszatért a Tófetből, ahová Jehova küldte, hogy prófétáljon, megállt Jehova házának udvarában, majd így szólt az egész néphez: 15  „Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Elhozom e városra és valamennyi hozzá tartozó városra mindazt a veszedelmet, amelyet kimondtam rá, mert makacsul elutasították, hogy hallgassanak rám*.+«”

Lábjegyzetek

Vagy: „soha meg sem fordult a fejemben”.
Vagy: „a lelkükre”.
Vagy: „a lelkükre”.
Szó szerint: „mert megkeményítették a nyakukat, hogy ne hallgassanak a szavaimra”.

Jegyzetek

Multimédia