5Mózes 30:1–20

30  Ha majd beteljesednek rajtad mindezek a szavak, az áldás és az átok, melyekről beszéltem neked,+ és visszaemlékszel rájuk,*+ amikor azok között a nemzetek között leszel, ahova Jehova, a te Istened szétszór titeket,+  és visszatérsz Jehovához, a te Istenedhez,+ és teljes szívedből és teljes lelkedből* hallgatsz rá, és azt teszed, amit ma parancsolok neked és a fiaidnak,+  akkor Jehova, a te Istened is visszahozza azokat, akik közületek fogságba estek.+ Irgalmaz neked,+ és begyűjt titeket azok közül a népek közül, ahova Jehova, a te Istened szétszór titeket.+  Ha néped az ég szélére szóródik is szét, Jehova, a te Istened akkor is begyűjt titeket, és onnan is visszahoz.+  Jehova, a te Istened bevisz a földre, melyet ősapáid vettek birtokba, és birtokba veszed azt. Jóléttel áld meg, és több utódot ad neked, mint ősapáidnak.+  Jehova, a te Istened megtisztítja* a szívedet és az utódaid szívét,+ hogy szeresd Jehovát, a te Istenedet teljes szíveddel és teljes lelkeddel*, és élj.+  És Jehova, a te Istened mindezekkel az átkokkal sújtja az ellenségeidet, akik gyűlölnek és üldöznek téged.+  Te pedig visszatérsz majd Jehovához, és hallgatsz arra, amit mond, és megtartod minden parancsát, melyet parancsolok ma neked.  Bármit teszel is, Jehova, a te Istened jóléttel áld meg,+ sok gyermeket és állatot ad neked, és bőven terem majd a földed, mert Jehova újra örömmel áld meg téged jóléttel, mint ahogy örömmel áldotta meg ősapáidat is.+ 10  Mindezt azért, mert hallgatni fogsz arra, amit Jehova, a te Istened mond, és megtartod a parancsait és rendeleteit, melyek le vannak írva ebben a törvénykönyvben, és visszatérsz Jehovához, a te Istenedhez teljes szívedből és teljes lelkedből*.+ 11  Ez a parancs, melyet parancsolok ma neked, nem túl nehéz, és nem is elérhetetlen*.+ 12  Nem az égben van, hogy ezt mondjad: »Ki megy fel az égbe, hogy elhozza nekünk, hogy halljuk és teljesítsük?«+ 13  Nem is a tengeren túl van, hogy azt mondjad: »Ki kel át a tenger túlsó partjára, hogy elhozza nekünk, hogy halljuk és teljesítsük?« 14  Mert a szó nagyon közel van hozzád. Ott van a saját szádban és a saját szívedben,+ hogy teljesíthesd.+ 15  Nézd, én eléd tárom ma az életet és a jót, a halált és a rosszat.+ 16  Ha hallgatsz Jehovának, a te Istenednek a parancsaira, melyeket parancsolok ma neked, és szereted Jehovát, a te Istenedet,+ az ő útján jársz, és megtartod a parancsait, rendeleteit és bírói döntéseit, akkor életben maradsz,+ és sok utódod lesz, és Jehova, a te Istened meg fog áldani téged a földön, melyre mész, hogy birtokba vedd.+ 17  De ha a szíved elfordul Istentől,+ és nem hallgatsz rá, hanem hagyod magad rávenni, hogy meghajolj más istenek előtt, és őket szolgáld,+ 18  akkor ma kijelentem nektek, hogy el fogtok veszni.+ Nem fogtok sokáig élni a földön, melyre a Jordánon átkelve bementek, hogy birtokba vegyétek. 19  Az ég és a föld a tanúm rá, hogy az életet és a halált tártam eléd, az áldást és az átkot.+ Válaszd az életet, hogy élj,+ te és a leszármazottaid is!+ 20  Szeresd hát Jehovát, a te Istenedet,+ hallgass arra, amit mond, és ragaszkodj hozzá!+ Mert ő adja neked az életet, és az ő segítségével fogsz hosszú ideig élni azon a földön, melyet Jehova esküvel az ősapáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak ígért.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „és visszahozod őket a szívedbe”.
Szó szerint: „körülmetéli”.
Szó szerint: „nincs is messze”.

Jegyzetek

Multimédia