5Mózes 29:1–29

29  A következőket tartalmazza az a szövetség, mely felől Jehova megparancsolta Mózesnek, hogy kösse meg Izrael népével Moáb földjén, azon a szövetségen kívül, melyet a Hórebnél kötött velük.+  Mózes pedig összehívta egész Izraelt, és ezt mondta nekik: „A saját szemetekkel láttátok, mi mindent tett Jehova Egyiptom földjén a fáraóval, minden szolgájával és egész földjével,+  láttátok, hogy súlyos ítéleteket* hozott, nagy jeleket és csodákat tett.+  Jehova azonban egészen mostanáig nem adott nektek szívet, hogy értsetek, szemet, hogy lássatok, és fület sem, hogy halljatok.+  »A 40 év alatt, míg vezettelek titeket a pusztában,+ a ruháitok nem használódtak el, és a saruitok sem koptak el a lábatokon.+  Kenyeret nem ettetek, bort és más alkoholt sem ittatok, hogy megtudjátok, hogy én vagyok Jehova, a ti Istenetek.«  Végül eljutottatok erre a helyre, és kijött elénk Szihon, Hesbon királya,+ és Óg, Básán királya,+ hogy harcoljon velünk, de mi legyőztük őket.+  Azután elvettük a földjüket, és Rúben leszármazottainak, Gád leszármazottainak és Manassé fél törzsének adtuk örökségül.+  Tartsátok meg hát az ebben a szövetségben foglaltakat, és engedelmeskedjetek azoknak, hogy sikeresek legyetek mindenben, amit tesztek.+ 10  Ti ma mindnyájan Jehova, a ti Istenetek előtt álltok, a törzsfőitek, véneitek és vezetőitek, minden férfi Izraelben, 11  gyermekeitek, feleségeitek,+ a bevándorló+, aki a táborotokban van, az is, aki a fát gyűjti, és az is, aki a vizet húzza. 12  Azért vagytok itt, hogy esküvel megerősített szövetségre lépjetek Jehovával, a ti Istenetekkel. Ezt a szövetséget Jehova, a ti Istenetek köti ma veletek,+ 13  hogy a népévé tegyen ma titeket,+ és az Istenetek legyen,+ ahogy megígérte nektek, és ahogyan megesküdött ősapáitoknak, Ábrahámnak+, Izsáknak+ és Jákobnak+. 14  De nemcsak veletek kötöm ma ezt az esküvel megerősített szövetséget, 15  hanem azokkal is, akik ma itt állnak velünk Jehova, a mi Istenünk előtt, és azokkal is, akik nincsenek ma itt velünk. 16  (Mert jól tudjátok, hogyan éltünk Egyiptom földjén, és hogy az utunk során hogyan jöttünk át a különböző nemzetek között.+ 17  Láttátok utálatos dolgaikat és undorító bálványaikat*,+ melyek fából, kőből, ezüstből és aranyból készültek.) 18  Vigyázzatok, hogy ne legyen köztetek olyan férfi vagy nő, család vagy törzs, akinek a szíve elfordul ma Jehovától, a mi Istenünktől, és aki elmegy, hogy ezeknek a nemzeteknek az isteneit szolgálja.+ Az ilyen ember hasonló egy olyan növény gyökeréhez, amely növekszik, majd keserű és mérgező termést hoz.+ 19  De ha valaki hallja ennek az eskünek a szavait, és büszkén ezt mondja magában: »Akkor sem lesz semmi baj, ha kitartok abban, hogy a saját szívem után megyek«, és emiatt mindenkit* tönkretesz maga körül, 20  akkor Jehova nem lesz hajlandó megbocsátani neki.+ Jehova haragra lobban ellene, és azok az átkok, melyek le vannak írva ebben a könyvben, mindenképpen rászállnak erre az emberre,+ és Jehova kitörli a nevét az ég alól. 21  Jehova elkülöníti őt Izrael valamennyi törzsétől, hogy csapással sújtsa, összhangban a szövetség összes átkával, amelyek le vannak írva ebben a törvénykönyvben. 22  A fiaitok eljövendő nemzedéke és a távoli földről jövő idegenek látják majd, hogy Jehova milyen csapásokkal és bajokkal sújtja ezt a földet. 23  Látják, hogy a föld tele van kénnel, sóval, és hogy fel van égetve, ami miatt az egész földön nem vetnek, és nem hajt ki rajta semmi, akárcsak Szodomában és Gomorrában,+ Admában és Cebojimban,+ miután Jehova haragjában és dühében elpusztította azokat. 24  Akkor ők és minden nemzet ezt fogja kérdezni: »Miért tett Jehova így ezzel a földdel?+ Mi miatt lobbant ilyen nagy haragra?« 25  Ezt mondják majd: »Azért, mert megszegték a szövetséget,+ melyet Jehova, az ősapáik Istene kötött velük, amikor kihozta őket Egyiptom földjéről.+ 26  Elmentek, más isteneket szolgáltak, és meghajoltak előttük, olyan istenek előtt, akiket nem ismertek, és akiket nem volt szabad imádniuk, mert Isten megtiltotta nekik*.+ 27  És Jehova haragra gerjedt ez ellen a föld ellen, és azokkal az átkokkal sújtotta, amelyek le vannak írva ebben a könyvben.+ 28  Jehova ezért haragjában, dühében és nagy felháborodásában gyökerestől kiszaggatta őket a földjükből,+ és más földre száműzte őket, ahol ma is vannak.+« 29  Jehova, a mi Istenünk ismer minden titkot,+ de amit ki akart nyilatkoztatni, azt örökre ránk és a leszármazottainkra bízta, hogy megtartsuk ezt a törvényt.+

Lábjegyzetek

Vagy: „nagy próbatételeket”.
A héber kifejezés rokonságban állhat a ’ganéj’ jelentésű szóval, és a megvetés kifejezésére használták.
Szó szerint: „a jól öntözöttet a kiszáradttal együtt”.
Szó szerint: „akiket nem adott nekik”.

Jegyzetek

Multimédia