5Mózes 28:1–68

28  Ha viszont hallgatsz Jehovára, a te Istenedre, és gondosan megtartod minden parancsát, amelyeket ma parancsolok neked, akkor Jehova, a te Istened a föld összes nemzete fölé emel.+  Mivel hallgatsz Jehovára, a te Istenedre, ő a következő áldásokat árasztja rád, méghozzá bőségesen:+  Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn.+  Áldottak lesznek a gyermekeid*,+ a földed termése és az állataid kicsinyei, a borjúid és a bárányaid.+  Áldott lesz a kosarad+ és a dagasztóteknőd+.  Áldott leszel, bárhova mész is, és bármit teszel is.  Jehova vereséget mér az ellenségeidre, akik rád támadnak.+ Egy irányból támadnak rád, de hét irányba menekülnek előled.+  Jehova elrendeli, hogy áldottak legyenek a raktáraid,+ és minden, amibe belefogsz. Meg fog áldani azon a földön, melyet Jehova, a te Istened ad neked.  Jehova a szent népévé tesz,+ ahogy megesküdött neked,+ mert továbbra is megtartod Jehovának, a te Istenednek a parancsait, és az ő útján jársz. 10  A föld minden népe meg fogja látni, hogy Jehova nevét viseled,+ és félni fognak tőled.+ 11  Azon a földön, amely felől megesküdött Jehova az ősapáidnak, hogy neked adja,+ Jehova sok-sok gyermekkel áld meg, bőven lesz majd állatod, és termékeny lesz a földed.+ 12  Jehova megnyitja neked az eget, az ő kiváló tárházát, hogy esőt adjon a földedre a maga idején,+ és hogy megáldjon mindenben, amit teszel. Sok nemzetnek adsz kölcsön, te viszont nem kérsz kölcsön senkitől.+ 13  Ha mindig engedelmeskedsz Jehova, a te Istened parancsainak, amelyeket ma parancsolok neked, és megtartod és teljesíted azokat, akkor Jehova mások fölé fog emelni,+ és nem hagyja, hogy uralkodjanak rajtad*. Felettük leszel majd, és nem alattuk. 14  Ne térjetek el se jobbra, se balra azoktól a szavaktól, melyeket ma parancsolok nektek,+ és ne kövessetek más isteneket, hogy őket szolgáljátok.+ 15  Ha pedig nem hallgatsz Jehovára, a te Istenedre, és nem teljesíted gondosan minden parancsát és rendeletét, melyet ma parancsolok neked, akkor a következő átkok szállnak rád, méghozzá elkerülhetetlenül:+ 16  Átkozott leszel a városban, és átkozott leszel a mezőn.+ 17  Átkozott lesz a kosarad+ és a dagasztóteknőd+. 18  Átkozottak lesznek a gyermekeid*,+ a földed termése, a borjúid és a bárányaid.+ 19  Átkozott leszel, bárhova mész is, és bármit teszel is. 20  Jehova megátkoz, összezavar és megbüntet, bármibe fogsz is, míg meg nem semmisülsz és gyorsan el nem pusztulsz, mivel rossz dolgokat tettél, és elhagytál engem.+ 21  Jehova betegséget ragaszt rád, míg ki nem pusztít arról a földről, amelyre mész, hogy birtokba vedd.+ 22  Jehova tüdővésszel, magas lázzal,+ gyulladással, lázas forrósággal, karddal+, perzselő hőséggel és üszöggel+ sújt. Addig szenvedsz tőlük, míg meg nem halsz. 23  Az ég rézzé válik a fejed felett, a föld pedig vassá a lábad alatt.+ 24  Jehova eső helyett homokot és port hullat az égből a földedre, míg meg nem semmisülsz. 25  Jehova vereséget mér rád az ellenségeid által.+ Egy irányból támadsz rájuk, de hét irányba menekülsz előlük. A föld összes királysága megretten, amikor látja, hogy milyen rossz dolgok történnek veled.+ 26  Az ég madarai és a mező vadjai eszik meg a holttestedet, és senki sem riasztja el őket.+ 27  Jehova Egyiptom keléseivel, aranyérrel, ekcémával és bőrkiütéssel sújt, amelyekből nem tudsz felgyógyulni. 28  Jehova őrültséggel meg vaksággal+ sújt, és összezavar*. 29  Tapogatózni fogsz délben, mint ahogy a vak ember tapogatózik a sötétségben,+ és bármit teszel is, nem leszel sikeres. Állandóan becsapnak és kirabolnak, de senki sem ment meg téged.+ 30  Eljegyzel egy nőt, de egy férfi megerőszakolja. Házat építesz, de nem laksz benne.+ Szőlőt ültetsz, de nem szüretelsz róla.+ 31  Bikádat a szemed láttára vágják le, de nem eszel belőle. Szamaradat a szemed előtt rabolják el, és nem fogod megtalálni. Juhaid az ellenségeidé lesznek, és nem lesz, aki megmentsen. 32  Fiaidat és lányaidat más népnek adják,+ és te csak nézel, egyfolytában sóvárogsz utánuk, de kezed erőtlen lesz. 33  Földed termését és minden termésedet olyan nép eszi meg, amelyet nem ismersz,+ és állandóan becsapnak és összetörnek. 34  Beleőrülsz abba, amit látsz. 35  Jehova fájdalmas és gyógyíthatatlan keléssel sújt téged a térdeden és a lábadon, tetőtől talpig. 36  Téged és a királyodat, akit magad fölé emelsz, Jehova olyan nemzethez vezeti, amelyet te sem ismersz, és az ősapáid sem ismertek.+ Ott más isteneket kell szolgálnod, fa- és kőisteneket.+ 37  Megvetés,* rémület és gúny tárgyává leszel minden nép között, melyek közé Jehova vezet.+ 38  Sok magot vetsz a szántóföldbe, de keveset gyűjtesz be,+ mert felfalja a sáska. 39  Szőlőt ültetsz, és műveled azt, de nem iszol bort, és nem szüretelsz semmit sem,+ mert megeszi a féreg. 40  Lesznek olajfáid a területeden mindenfelé, de nem kened be magad olajjal, mert lehullanak az olajbogyók. 41  Lesznek fiaid és lányaid, de nem maradnak a tieid, mert fogságba mennek.+ 42  Fáidat és földed termését ellepik a rovarok*. 43  A közötted levő bevándorló egyre jobban föléd emelkedik, te pedig egyre lejjebb süllyedsz. 44  Ő ad neked kölcsön, és nem te adsz neki kölcsön.+ Ő lesz fölötted, te pedig az uralma alá kerülsz.*+ 45  Ezek az átkok+ fognak rád szállni, méghozzá elkerülhetetlenül, míg meg nem semmisülsz,+ mert nem hallgattál Jehovára, a te Istenedre, és nem tartottad meg a parancsait és a rendeleteit, melyeket parancsolt neked.+ 46  Továbbra is átkozott leszel, te és az utódaid, és ez jel és figyelmeztetés lesz mindenkinek,+ 47  mert nem örömmel és vidám szívvel szolgáltad Jehovát, a te Istenedet, pedig bőven megvolt mindened.+ 48  Jehova rád küldi az ellenségeidet, és őket kell szolgálnod,+ miközben éhezel+, szomjazol, alig van ruhád, és semmid sincs. Vasigát tesz majd a nyakadra, míg meg nem semmisít. 49  Jehova egy távoli nemzetet+ küld rád a föld végéről, és úgy támad meg téged, mint ahogy a sas+ lecsap. Ennek a nemzetnek a nyelvét nem érted,+ 50  a külseje félelmetes, nincs tekintettel az öregemberre, és nem kedvez a fiatalnak.+ 51  Megeszik az állataid kicsinyeit és a földed termését, míg meg nem semmisülsz. Nem hagynak neked gabonát, újbort vagy olajat, sem borjút vagy bárányt, míg el nem pusztítanak.+ 52  Megostromolnak, és az egész földeden a városaidba* zárnak, míg a magas és megerősített falak, melyekben bízol, le nem omlanak. Igen, meg fogják ostromolni a földed minden városát, melyet Jehova, a te Istened adott neked.+ 53  Akkor majd a súlyos ostrom és a nyomorúság miatt, melyet ellenséged okoz, a saját gyermekeidet* kell enned, a fiaid és a lányaid húsát,+ akiket Jehova, a te Istened adott neked. 54  Még a legkényesebb és legérzékenyebb férfi sem fogja megszánni a testvérét, a feleségét, akit szeret, vagy az életben maradt fiait, 55  és nem ad egyiküknek sem a fiainak a húsából, amelyet eszik, ugyanis semmije sem maradt a súlyos ostrom és a nyomorúság miatt, melyet ellenséged okoz a városaidban.+ 56  És még az a kényes és érzékeny nő,+ aki olyan kényes, hogy eszébe sem jutna a talpát a földre tenni, még ő sem fogja megszánni a férjét, akit szeret, vagy a fiát vagy a lányát, 57  és nem akar adni nekik az újszülött gyermekének a húsából, vagy mindabból, ami a szülés után kijön a lábai közül, mert titokban megeszi őket a súlyos ostrom és a nyomorúság miatt, melyet ellenséged okoz a városaidban. 58  Ha nem tartod meg gondosan ezt a törvényt, mely ebben a könyvben+ van leírva, és nem tiszteled mélységesen* Jehova+, a te Istened dicsőséges és félelmet keltő nevét,+ 59  akkor Jehova súlyos csapásokkal sújt téged és az utódaidat, nagy és hosszan tartó csapásokkal,+ valamint fájdalmas és szűnni nem akaró betegségekkel. 60  Rád hozza Egyiptom minden betegségét, melyektől rettegtél, és nem gyógyulsz ki belőlük. 61  Sőt, Jehova olyan betegséget fog rád hozni, és olyan csapással fog sújtani, melyről ez a törvénykönyv nem beszél. Addig sújt velük, míg meg nem semmisülsz. 62  Bár olyan sokan lettetek, mint csillag az égen,+ nagyon kevesen fogtok maradni,+ mert nem hallgattatok Jehovára, a ti Istenetekre. 63  Ahogy Jehova örömmel tett jót veletek és adott nektek sok utódot, ugyanúgy örömmel fog Jehova elpusztítani és megsemmisíteni benneteket. Ki lesztek szaggatva arról a földről, melyre mentek, hogy birtokba vegyétek. 64  Jehova szétszór téged minden nép közé, a föld egyik végétől a föld másik végéig,+ és ott fa- és kőisteneket kell szolgálnod, akiket te sem ismersz, és az ősapáid sem ismertek.+ 65  Azok között a nemzetek között nem lesz nyugalmad,+ nem lesz a talpadnak nyugvóhelye. Jehova tesz róla, hogy aggódjon ott a szíved,+ megromoljon a szemed és kétségbeess*.+ 66  Nagy veszélyben lesz az életed, éjjel-nappal rettegsz majd, és nem leszel biztos abban, hogy életben maradsz. 67  A félelem miatt, amit a szívedben érzel, és amiatt, amit látsz, reggel ezt mondod: »Bárcsak este lenne!«, este pedig így szólsz: »Bárcsak reggel lenne!« 68  És Jehova visszavisz Egyiptomba hajókon, azon az úton, amelyről azt mondtam neked: »Soha többé nem fogod látni.« El akarjátok majd ott adni magatokat az ellenségeiteknek rabszolgákul és rabszolganőkül, de nem lesz, aki megvegyen.”

Lábjegyzetek

Szó szerint: „méhed gyümölcse”.
Szó szerint: „fejjé tesz téged, nem farokká”.
Szó szerint: „méhed gyümölcse”.
Vagy: „és összezavarja a szívedet”.
Szó szerint: „példabeszéddé”.
Vagy: „zúgó rovarok”.
Szó szerint: „Ő lesz a fej, te pedig a farok.”
Szó szerint: „kapuidon belülre”.
Szó szerint: „méhed gyümölcsét”.
Szó szerint: „nem féled”.
Vagy: „kétségbeessen a lelked”.

Jegyzetek

Multimédia