2Mózes 7:1–25

7  Ezután Jehova ezt mondta Mózesnek: „Nézd, olyanná teszlek téged a fáraó előtt, mintha isten lennél,* Áron, a testvéred pedig a prófétád lesz.+  Ismételj el mindent, amit parancsolok neked, és Áron, a testvéred fog beszélni a fáraóval, aki el fogja engedni az izraelitákat a földjéről.  Én pedig hagyom, hogy konokká váljon a fáraó szíve,+ és sok jelet és csodát fogok tenni Egyiptom földjén.+  De a fáraó nem fog hallgatni rátok. Ezért megmutatom a hatalmamat Egyiptomnak*, és kihozom a seregeimet, az én népemet, az izraelitákat Egyiptom földjéről, és nagyon megbüntetem Egyiptomot.+  Amikor megbüntetem Egyiptomot, és kihozom onnan az izraelitákat, az egyiptomiak meg fogják tudni, hogy én vagyok Jehova.+  Mózes és Áron úgy is tett, ahogy Jehova parancsolta nekik. Pontosan úgy tettek.  Mózes 80 éves volt, Áron pedig 83, amikor a fáraóval beszéltek.+  Jehova ekkor így szólt Mózeshez és Áronhoz:  „Ha a fáraó azt mondja nektek: »Tegyetek valami csodát!«, akkor mondd ezt Áronnak: »Fogd a botodat, és dobd a fáraó elé!« Nagy kígyó lesz belőle.”+ 10  Mózes és Áron tehát bementek a fáraóhoz, és pontosan úgy tettek, ahogy Jehova parancsolta nekik. Áron a fáraó és a szolgái elé dobta a botját, és nagy kígyó lett abból. 11  De a fáraó is hívatta a bölcseket és a varázslókat, és Egyiptom mágiát űző papjai+ is megtették ugyanezt mágiával*.+ 12  Mindegyikük eldobta a botját, és azok is nagy kígyókká váltak. Ám Áron botja elnyelte az ő botjukat. 13  A fáraó szíve ennek ellenére konokká vált,+ és nem hallgatott rájuk, ahogy Jehova megmondta. 14  Jehova ekkor így szólt Mózeshez: „Kemény a fáraó szíve.+ Nem hajlandó elengedni a népet. 15  Menj el reggel a fáraóhoz. Ő ki fog menni a vízhez, te pedig menj a Nílus partjára, és várj rá. Legyen a kezedben a bot, amely kígyóvá változott.+ 16  Mondd ezt neki: »Jehova, a héberek Istene küldött hozzád,+ és ezt mondja: ’Engedd el a népemet, hogy szolgáljon engem a pusztában!’ De te eddig nem engedelmeskedtél. 17  Így szól Jehova: ’Erről fogod megtudni, hogy én vagyok Jehova.+ Most ráütök a kezemben lévő bottal a Nílus vizére, és az vérré fog változni. 18  A Nílusban lévő halak el fognak pusztulni, és a Nílus bűzleni fog. Az egyiptomiak sehogy sem tudnak majd inni a vizéből.’«” 19  Jehova ezután így szólt Mózeshez: „Mondd ezt Áronnak: »Vedd a botodat, és nyújtsd ki a kezedet Egyiptom vizei,+ folyói, csatornái*, mocsarai+ és minden víztárolója fölé, hogy vérré váljanak.« És vér lesz Egyiptom egész földjén, még a fa- és kőedényekben is.” 20  Mózes és Áron rögtön úgy tett, ahogy Jehova parancsolta. Áron felemelte a botot, és a fáraó meg a szolgái szeme láttára ráütött a Nílus vizére, és az egész folyó vérré változott.+ 21  A folyóban lévő halak elpusztultak,+ és a víz bűzleni kezdett. Az egyiptomiak nem tudtak inni a Nílus vizéből.+ Vér volt Egyiptom egész földjén. 22  Ám Egyiptom mágiát űző papjai ugyanígy tettek titkos tudományaikkal.+ Így hát a fáraó szíve továbbra is konok maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogy Jehova megmondta.+ 23  A fáraó ezután visszatért a házába, és egyáltalán nem volt rá hatással az, amit látott. 24  Az egyiptomiak pedig mind ásni kezdtek a Nílus mellett ivóvízért, ugyanis a Nílus vizéből nem tudtak inni. 25  Hét teljes nap telt el, miután Jehova csapással sújtotta a Nílust.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „istenné teszlek”.
Szó szerint: „ráteszem a kezemet Egyiptomra”.
Vagy: „mágikus tudományukkal”.
Vagyis a Nílus csatornái.

Jegyzetek

Multimédia