2Mózes 8:1–32

8  Jehova ezután így szólt Mózeshez: „Menj be a fáraóhoz, és mondd ezt neki: »Ezt mondja Jehova: ’Engedd el a népemet, hogy szolgáljon engem!+  Ha továbbra sem vagy hajlandó elengedni őket, akkor békákkal sújtom az egész területedet.+  A Nílus hemzsegni fog a békáktól, és azok bemennek a házadba, a hálószobádba, az ágyadra, a szolgáid házába, a népedre, a sütőkemencéidbe és a dagasztóteknőidbe*.+  És a békák felmásznak rád, a népedre és minden szolgádra.’«”  Jehova később így szólt Mózeshez: „Mondd meg Áronnak: »Nyújtsd ki a kezedben lévő botot a folyók, a Nílus csatornái és a mocsarak fölé, és hozd fel a békákat Egyiptom földjére!«”  Áron ekkor kinyújtotta a kezét Egyiptom vizei fölé, és a békák kezdtek feljönni, és ellepték Egyiptom földjét.  De a mágiát űző papok is megtették ugyanezt titkos tudományaikkal, és ők is hoztak fel békákat Egyiptom földjére.+  A fáraó idővel hívatta Mózest és Áront, és ezt mondta: „Könyörögjetek Jehovához, hogy távolítsa el a békákat rólam és a népemről,+ mivel el akarom küldeni a népet, hogy áldozatot mutasson be Jehovának.”  Mózes ekkor ezt mondta a fáraónak: „Megtisztellek azzal, hogy te mondd meg, mikor könyörögjek azért, hogy Isten eltávolítsa a békákat rólad, a szolgáidról, a népedről és a házaidból. Csak a Nílusban maradnak meg.” 10  Az így felelt: „Holnap.” Mózes ekkor ezt mondta: „Úgy lesz, ahogy mondtad, hogy megtudd, nincs hasonló Jehovához, a mi Istenünkhöz.+ 11  Te, a szolgáid és a néped meg fogtok szabadulni a békáktól, el fognak tűnni a házaidból. Csak a Nílusban maradnak meg.+ 12  Így hát Mózes és Áron kijött a fáraótól, és Mózes Jehovához könyörgött a békák miatt, melyeket a fáraóra hozott.+ 13  Jehova pedig úgy tett, ahogy Mózes kérte, és a békák kezdtek elpusztulni a házakban, az udvarokban és a mezőkön. 14  Megszámlálhatatlanul sok rakásba gyűjtötték azokat, és bűzlött az ország. 15  Amikor a fáraó látta, hogy enyhült a baj, megmakacsolta magát*,+ és nem hallgatott rájuk, ahogy Jehova megmondta. 16  Jehova ekkor így szólt Mózeshez: „Mondd ezt Áronnak: »Nyújtsd ki a botodat, üss a föld porára, és az szúnyoggá válik Egyiptom egész földjén.«” 17  Így is tettek. Áron kinyújtotta a kezében lévő botot, ráütött a föld porára, és szúnyogok lettek emberen és állaton egyaránt. Az összes por szúnyoggá vált Egyiptom egész földjén.+ 18  A mágiát űző papok is próbáltak ugyanígy tenni titkos tudományaikkal,+ és szúnyogokat előhozni, de nem tudtak. És a szúnyogok ellepték az embereket is, és az állatokat is. 19  A mágiát űző papok ezért ezt mondták a fáraónak: „Isten ujja ez!”+ Ám a fáraó szíve továbbra is konok maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogy Jehova megmondta. 20  Jehova ekkor így szólt Mózeshez: „Kelj fel kora reggel, menj a fáraó elé, és várd meg őt. Ki fog menni a vízhez. Mondd meg neki: »Ezt mondta Jehova: ’Engedd el a népemet, hogy szolgáljon engem! 21  Ha nem engeded el őket, akkor böglyöket* hozok rád, a szolgáidra, a népedre és a házaidra. Tele lesznek velük az egyiptomiak házai, és még a földet is ellepik, amelyen állnak. 22  És azon a napon másképp bánok Gósen földjével, amelyen a népem él. Ott+ nem lesz bögöly, és ebből megtudod, hogy én vagyok Jehova, és hatalmam van az egész földön.+ 23  Különbséget teszek az én népem és a te néped között. Holnap lesz meg ez a jel.’«” 24  Jehova így is tett: nagy bögölyrajok árasztották el a fáraó házát, a szolgái házát és Egyiptom egész földjét.+ És tönkrement az ország a böglyök+ miatt. 25  A fáraó végül hívatta Mózest és Áront, és ezt mondta: „Menjetek, mutassatok be áldozatot az országban az Isteneteknek!” 26  Mózes azonban ezt mondta: „Nem tehetjük, mert az egyiptomiak megbotránkoznának,+ ha meglátnák, hogy mit áldozunk Jehovának, a mi Istenünknek. Vajon nem köveznének meg minket, ha olyan áldozatot mutatnánk be a szemük láttára, amin megbotránkoznak? 27  Háromnapos útra megyünk a pusztába, és ott fogunk áldozatot bemutatni Jehovának, a mi Istenünknek, ahogy mondta nekünk.+ 28  A fáraó ekkor ezt mondta: „Elengedlek titeket, és mutassatok be áldozatot Jehovának, a ti Isteneteknek a pusztában. De ne menjetek olyan messze! Könyörögjetek az érdekemben!”+ 29  Mózes ekkor így szólt: „Most elmegyek tőled, könyörögni fogok Jehovához, és a fáraó, a szolgái és a népe holnap meg fog szabadulni a böglyöktől. Csak ne űzzön belőlünk tréfát* a fáraó megint azzal, hogy nem engedi el a népet, hogy áldozatot mutasson be Jehovának!+ 30  Azután Mózes kiment a fáraótól, és könyörgött Jehovához.+ 31  Jehova pedig megtette, amit Mózes kért, és a fáraó, a szolgái és a népe megszabadult a böglyöktől. Egy sem maradt belőlük. 32  De a fáraó ezúttal is megmakacsolta magát, és nem engedte el a népet.

Lábjegyzetek

Vagy: „edényeidbe”.
Vagy: „megkeményítette a szívét”.
Olyan légy, amely csíp.
Vagy: „ne játszadozzon”.

Jegyzetek

Multimédia