2Mózes 6:1–30

6  Jehova pedig ezt mondta Mózesnek: „Majd meglátod, mit teszek a fáraóval!+ Hatalmammal kényszerítem őt, hogy elengedje őket, és hatalmammal kényszerítem arra, hogy elűzze őket a földjéről.”+  Majd Isten ezt mondta Mózesnek: „Én vagyok Jehova.  Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak eddig úgy jelentem meg, mint mindenható Isten+, de nem tártam fel nekik teljesen,+ hogy mit jelent a nevem, a Jehova név.+  Szövetséget is kötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, a földet, ahol úgy laktak, hogy nem volt az övék.+  Most pedig meghallottam az izraeliták sóhajtozását, akiket az egyiptomiak rabszolgasorban tartanak, és nem feledkezem meg a szövetségemről.+  Mondd meg hát az izraelitáknak: »Én vagyok Jehova, és én fel foglak szabadítani titeket az egyiptomiak igája alól, és kiszabadítalak benneteket a rabszolgaságból.+ Visszakövetellek titeket, kinyújtom a karomat, és nagyon megbüntetem Egyiptomot.+  Népemmé fogadlak benneteket, és az Istenetek leszek.+ Meg fogjátok tudni, hogy én vagyok Jehova, a ti Istenetek, aki kihoz titeket Egyiptomból, és leveszi rólatok a terheket, amelyeket rátok raktak.  Elviszlek benneteket arra a földre, amelyet esküvel odaígértem* Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és nektek adom.+ Én vagyok Jehova.+«”  Mózes később átadta ezt az üzenetet az izraelitáknak, de azok nem hallgattak rá, mert el voltak csüggedve, és mert kemény rabszolgasorban éltek.+ 10  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek: 11  „Menj be a fáraóhoz, Egyiptom királyához, és mondd meg neki, hogy engedje el az izraelitákat a földjéről!” 12  De Mózes így válaszolt Jehovának: „Nézd, az izraeliták sem hallgattak rám,+ akkor hogy hallgatna rám a fáraó, hisz nehezen beszélek*.+ 13  Jehova azonban újra elmondta Mózesnek és Áronnak, hogy mit parancsoljanak meg az izraelitáknak és a fáraónak, Egyiptom királyának, azért hogy kihozzák az izraelitákat Egyiptom földjéről. 14  Ezek az izraeliták nemzetségfői: Rúbennek, Izrael elsőszülöttjének+ a fiai voltak: Hánók, Pallu, Hecron és Kármi.+ Ezek Rúben családjai. 15  Simeon fiai voltak: Jemuel, Jámin, Ohad, Jákin, Cohár és Sául, egy kánaánita asszony fia.+ Ezek Simeon családjai. 16  Ezek pedig Lévi+ fiainak a nevei családonként: Gerson, Kehát és Mérári.+ Lévi 137 évet élt. 17  Gerson fiai voltak családonként: Libni és Simei.+ 18  Kehát fiai voltak: Amrám, Jichár, Hebron és Uzziel.+ Kehát 133 évet élt. 19  Mérári fiai voltak: Mahli és Músi. Ezek voltak a léviták családjai a leszármazásuk szerint.+ 20  Amrám pedig feleségül vette Jokébedet, apjának a húgát.+ Ő szülte neki Áront és Mózest.+ Amrám 137 évet élt. 21  Jichár fiai voltak: Kórah+, Néfeg és Zikri. 22  Uzziel fiai voltak: Misáel, Elcáfán+ és Szitri. 23  Áron pedig feleségül vette Elisebát, Amminádáb lányát, Nahsonnak+ a testvérét. Ő szülte neki Nádábot, Abihut, Eleázárt és Itamárt.+ 24  Kórah fiai voltak: Asszír, Elkána és Abiasáf.+ Ezek voltak a kórahiták családjai.+ 25  Eleázár+, Áron fia feleségül vette Putiel egyik lányát. Ő szülte neki Fineást+. Ők a léviták nemzetségfői családonként.+ 26  Ez az az Áron és Mózes, akiknek Jehova ezt mondta: „Hozzátok ki Izrael népét Egyiptom földjéről mint egy csapatokba rendezett sereget*.”+ 27  Ők voltak, akik beszéltek a fáraóval, Egyiptom királyával, azért hogy kihozzák Izrael fiait Egyiptomból. Ez az a Mózes és Áron.+ 28  Aznap, amikor Jehova Mózessel beszélt Egyiptom földjén, 29  ezt mondta neki Jehova: „Én vagyok Jehova. Mondj el mindent a fáraónak, Egyiptom királyának, amit mondok neked.” 30  Mózes erre ezt mondta Jehova előtt: „Nézd, én nehezen beszélek*. Hogyan hallgatna meg engem a fáraó?”+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „felemeltem a kezemet”.
Szó szerint: „körülmetéletlen ajkú vagyok”.
Szó szerint: „seregenként”.
Szó szerint: „körülmetéletlen ajkú vagyok”.

Jegyzetek

Multimédia