MAGMATA! Hunyo 2015 | Mas Mapagros nga Panglawas—5 ka Butang nga Mahimo Mo Subong

Ang imo mga ginahimo sarang makapahaganhagan ukon makatapna pa gani sang balatian.

TOPIKO SA KOBER

Mga Paagi Para Mangin Mapagros Ka

Ang lima ka tikang nga sarang mo mahimo subong magaresulta sa mas maayo nga panglawas.

BULIG PARA SA PAMILYA

Paano Mo Matuman ang Imo Panumpa

Ang panumpa bala daw isa ka gapos nga nagagapos sa imo sa pag-asawahay ukon isa ka angkla nga nagapalig-on sang inyo pag-asawahay?

LARAWAN SANG KASAYSAYAN

Si Galileo

Sang 1992, si Pope John Paul II may ginsiling nga makapakibot parte sa Iglesia Katolika kag sa pagtratar sini kay Galileo.

ANG PAGTAMOD SANG BIBLIA

Pagpanghilahi

Ginatapos bala sang pagpanghilahi ang pag-asawahay?

Ang Mulmul—Manughimo sing Balas nga Makina?

Nagahimo ini sing pinasahi kag mapuslanon nga hilikuton para sa mga korales.

PAGBANTAY SA KALIBUTAN

Pagtalupangod sa Palibot

Ang mga balita sining karon lang nagpautwas sing pamangkot, “Ngaa indi mapunggan sang tawo ang pagkaguba sang palibot?”