Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia?

Ini nga libro sa pagtuon sa Biblia ginhimo para buligan ka nga matun-an ang ginasiling sang Biblia sa sarisari nga topiko, pareho sang rason kon ngaa nagaantos kita, kon ano ang nagakatabo sa mga patay, kon paano mangin malipayon ang pamilya, kag madamo pa.

Amo Bala Ini ang Gintuyo sang Dios?

Ayhan nagapamangkot ka kon ngaa madamo gid sing problema subong. Nabal-an mo bala nga ang Biblia nagasiling nga magaabot ang matuod nga pagbag-o kag makabenepisyo ka sa sini?

KAPITULO 1

Ano ang Kamatuoran Parte sa Dios?

Sa banta mo nagaulikid bala ang Dios sa imo? Tun-i ang iya personalidad kag kon paano ka mangin malapit sa iya.

KAPITULO 2

Ang Biblia—Libro Halin sa Dios

Paano makabulig sa imo ang Biblia nga maatubang ang imo mga problema? Ngaa makasalig ka sa mga tagna sini?

KAPITULO 3

Ano ang Katuyuan sang Dios Para sa Duta?

Matuman bala ang katuyuan sang Dios nga mangin paraiso ang duta? Kon huo, san-o?

KAPITULO 4

Sin-o si Jesucristo?

Tun-i kon ngaa si Jesus ang ginsaad nga Mesias, kon diin sia naghalin, kag kon ngaa sia ang bugtong nga Anak ni Jehova.

KAPITULO 5

Ang Gawad—Ang Pinakabilidhon nga Regalo sang Dios

Ano ang gawad? Paano ka makabenepisyo sa sini?

KAPITULO 6

Diin ang mga Patay?

Hibalua ang ginatudlo sang Biblia kon diin ang mga patay kag kon ngaa nagakapatay ang mga tawo.

KAPITULO 7

Matuod Gid nga Paglaum Para sa Imo Napatay nga mga Pinalangga

Napatyan ka bala sing pinalangga? Posible bala nga makita mo sila liwat? Hibalua ang ginatudlo sang Biblia parte sa pagkabanhaw.

KAPITULO 8

Ano ang Ginharian sang Dios?

Madamo ang nakahibalo sang Pangamuyo sang Ginuo. Ano ang buot silingon sang, “Magkari ang imo Ginharian”?

KAPITULO 9

Nagakabuhi Bala Kita sa “Katapusan nga mga Adlaw”?

Binagbinaga kon paano ang ginahimo kag batasan sang mga tawo sa palibot naton nangin ebidensia nga nagakabuhi kita subong sa “katapusan nga mga adlaw” nga gintagna sang Biblia.

KAPITULO 10

Espiritu nga mga Tinuga—Paano Sila Nagaapektar sa Aton?

May ginhambal ang Biblia parte sa mga anghel kag mga demonyo. Matuod bala ining espiritu nga mga tinuga? Makaapektar bala sila sa imo kabuhi?

KAPITULO 11

Ngaa Ginapasugtan sang Dios ang Pag-antos?

Madamo ang nagapati nga ang Dios ang balasulon sang tanan nga pag-antos sa kalibutan. Ano sa banta mo? Hibalua ang ginasiling sang Dios parte sa mga rason sang pag-antos.

KAPITULO 12

Pagkabuhi nga Nagapalipay sa Dios

Posible gid ang pagkabuhi nga nagapalipay kay Jehova. Ang matuod, mahimo ka mangin abyan niya.

KAPITULO 13

Importante Gid sa Dios ang Kabuhi

Ano ang pagtan-aw sang Dios sa aborsion, pagpatughong sing dugo, kag sa kabuhi sang sapat?

KAPITULO 14

Paano Mangin Malipayon ang Inyo Pamilya?

Ang gugma ni Jesus isa ka halimbawa nga masunod sang mga bana, asawa, ginikanan, kag mga bata. Ano ang matun-an naton sa iya?

KAPITULO 15

Ang Pagsimba nga Ginabaton sang Dios

Tun-i ang anom ka butang nga nagapakilala sa aktibo nga mga miembro sang matuod nga relihion.

KAPITULO 16

Magpanindugan sa Matuod nga Pagsimba

Ano ang mga problema nga maatubang mo kon ginasugid mo sa iban ang imo pagtuluuhan? Paano mo ini himuon nga indi maglain ang ila buot?

KAPITULO 17

Mangin Malapit sa Dios Paagi sa Pangamuyo

Nagapamati bala ang Dios kon mangamuyo ka? Para masabat ini, dapat nga maintiendihan mo ang ginatudlo sang Biblia parte sa pangamuyo.

KAPITULO 18

Ang Bawtismo kag ang Imo Relasyon sa Dios

Ano ang mga tikang nga kinahanglan para ang isa puede na sa Cristiano nga bawtismo? Tun-i kon ano ang ginasimbulo sini kag kon paano ini himuon.

KAPITULO 19

Magpabilin sa Gugma sang Dios

Paano naton mapakita ang gugma kag pagpasalamat sa tanan nga ginhimo sang Dios?

APENDISE

Ang Ngalan sang Dios—Ang Paggamit Sini kag ang Kahulugan Sini

Ang personal nga ngalan sang Dios gindula sa madamo nga badbad sang Biblia. Ngaa? Importante bala nga tawgon ang Dios sa iya ngalan?

APENDISE

Paano Gintagna ni Daniel ang Pag-abot sang Mesias?

Sobra 500 ka tuig pa antes natabo, ginpahayag sang Dios ang eksakto nga tion sang pag-abot sang Mesias. Tun-i ining dalayawon gid nga tagna!

APENDISE

Si Jesucristo—Ang Ginsaad nga Mesias

Natabo kay Jesus ang tanan nga tagna sa Biblia parte sa Mesias. Tun-i sa imo Biblia kon paano natuman ang tagsa ka detalye sini nga mga tagna.

APENDISE

Ang Kamatuoran Parte sa Amay, sa Anak, kag sa Balaan nga Espiritu

Madamo nga tawo ang nagapati nga ginatudlo sang Biblia ang doktrina nga Trinidad. Matuod bala ini?

APENDISE

Dapat Bala Maggamit ang mga Cristiano sing Krus sa Ila Pagsimba?

Napatay gid bala si Jesus sa krus? Basaha ang sabat sa Biblia mismo.

APENDISE

Ang Panihapon sang Ginuo—Selebrasyon nga Nagapadungog sa Dios

Ginasugo ang mga Cristiano nga iselebrar ang Memoryal sang kamatayon sang Cristo. San-o kag paano ini dapat iselebrar?

APENDISE

“Kalag” kag “Espiritu”—Ano Gid ang Kahulugan Sini nga mga Tinaga?

Madamo ang nagapati nga kon mapatay ang tawo, may indi makita nga bahin nga nagagua sa lawas kag padayon nga nagakabuhi. Ano ang ginasugid sa aton sang Pulong sang Dios?

APENDISE

Ano ang Sheol kag Hades?

Mabasa sa pila ka badbad sang Biblia ang mga tinaga nga “lulubngan” ukon “impierno” para sa Sheol kag Hades. Ano gid ang kahulugan sini nga mga tinaga?

APENDISE

Adlaw sang Paghukom—Ano Ini?

Tun-i kon paano ang Adlaw sang Paghukom mangin pagpakamaayo sa tanan nga matutom nga tawo.

APENDISE

1914—Isa ka Importante nga Tuig sa Tagna sang Biblia

Ano ang ebidensia sa Biblia nga ang 1914 importante nga tuig?

APENDISE

Sin-o si Miguel nga Arkanghel?

Ginasugid sang Biblia kon sin-o ining gamhanan nga arkanghel. Tun-i pa gid ang parte sa iya kag kon ano ang iya ginahimo subong.

APENDISE

Ano ang “Babilonia nga Daku”?

Ang libro sang Bugna nagasugid parte sa babayi nga gintawag “Babilonia nga Daku.” Literal bala ini nga babayi? Ano ang ginasugid sang Biblia parte sa iya?

APENDISE

Disiembre Bala Natawo si Jesus?

Binagbinaga ang tiempo sa tion sang tuig nga natawo si Jesus. Ano ang ginasugid sini sa aton?

APENDISE

Dapat Bala Kita Mag-entra sa mga Selebrasyon sang Kalibutan?

Diin naghalin ang madamo nga selebrasyon nga popular sa inyo lugar? Mahimo makibot ka sa mga sabat.