עבור לתוכן

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

חשוב:‏ כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט שלנו ו/‏או מוסר לנו נתונים אישיים כלשהם,‏ אתה למעשה נותן לנו את הסכמתך המפורשת שכל הנתונים האישיים שסיפקת יעובדו על־ידינו באופן ולפי המטרות המתוארים במדיניות הפרטיות שלהלן ובהתאם לחוקים ולתקנות התקפים לגבי נתונים אישיים.‏

 כיבוד פרטיותך

אנו מחויבים להגן על פרטיותך ולכבדה.‏ אנו מתבססים על מדיניות זו כשאנו מעבדים באתר שלנו את כל הנתונים האישיים שאספנו ממך או שסיפקת לנו.‏ אנו שומרים מידע בסיסי מסוים כאשר אתה מבקר באתר שלנו ומכירים בחשיבות לשמור על אבטחת מידע זה וליידע אותך מה נעשה איתו.‏ אתה יכול להחליט לספק לנו מידע שנחשב לנתונים אישיים.‏ כוונת המונח ”נתונים אישיים” המופיע במדיניות זו היא למידע כגון שמך,‏ כתובת הדוא”ל שלך,‏ כתובתך למשלוח דואר,‏ מספר הטלפון שלך או כל נתון אחר שיכול לאפשר לזהות אותך.‏ אינך נדרש למסור שום מידע אישי כדי לגלוש באזורים הציבוריים של האתר.‏ המונח ”האתר” כולל את האתר הזה ואת האתרים הנלווים שלנו כגון apps.jw.org‏, ba.jw.org‏, stream.jw.org ו־‏wol.jw.org.‏

 מידע לגבי בקר הנתונים

אתר זה שייך לחברת המצפה לכתבי־הקודש ועלונים של ניו יורק (‏Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc‏.‏‏)‏ (‏”המצפה”)‏,‏ חברה הפועלת ללא מטרות רווח ותומכת בפעילויות של עדי־יהוה ובמתן חינוך מקראי.‏ אם תחליט מרצונך החופשי ליצור חשבון,‏ לתרום,‏ לבקש ביקור או לבצע כל פעולה הכרוכה במסירת נתונים אישיים,‏ הדבר יהווה הסכמה לתנאי מדיניות זו,‏ וכן לאחסון נתונים בשרתים הממוקמים בארצות הברית ולאיסוף,‏ עיבוד,‏ העברה ואחסון נתוניך האישיים על־ידי ”המצפה” או ארגוני בת אחרים המשמשים את עדי־יהוה במדינות שונות כנחוץ לטיפול בבקשתך.‏ הארגון הדתי פועל ברחבי העולם דרך מספר ישויות מקומיות.‏ למטרות הגנת נתונים,‏ הדבר כולל קהילות מקומיות,‏ משרדי סניף וארגוני בת אחרים של עדי־יהוה.‏

בקר הנתונים של הנתונים האישיים שלך משתנה כתלות באופי האינטראקציה שלך עם האתר.‏ למשל,‏ אם אתה תורם לישות חוקית במדינה מסוימת,‏ אזי שמך ופרטי ההתקשרות שלך יסופקו לישות חוקית זו,‏ כפי שיימסר לך בתהליך התרומה.‏ דוגמה נוספת – אם וכאשר תמלא בקשה לביקור,‏ יועברו שמך ופרטי ההתקשרות שלך למשרד סניף ולקהילה מקומיים של עדי־יהוה לטיפול בבקשתך.‏

כדי לסייע לך,‏ אם במדינה שבה אתה מתגורר יש חוקים ישימים להגנת נתונים,‏ תוכל למצוא מידע ליצירת קשר עבור המדינה שבה אתה מתגורר בדף יצירת קשר לגבי הגנת נתונים‏.‏

 אבטחת וסודיות נתונים

אנו מתייחסים בכובד ראש לאבטחת וסודיות הנתונים האישיים שלך.‏ אנו משתמשים בשיטות עדכניות לאחסון והגנת נתונים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה לא־מורשית,‏ שימוש לא־נאות,‏ חשיפה לא־מורשית,‏ שינויים לא־מורשים,‏ נזק לא־חוקי או אובדן בשוגג.‏ כל מי שמעבד את הנתונים האישיים שלך וכל צד שלישי שאנו מערבים כדי לעבד את המידע האישי שלך מחויבים לכבד את סודיות המידע שלך.‏ אנו שומרים את הנתונים האישיים שלך רק למשך זמן סביר ולמטרה שלשמה הם נקלטו מלכתחילה או כדי לעמוד בחוקי הדיווח או בחוקי שמירת המסמכים.‏

אנו מקדדים את הנתונים האישיים שלך בעת העברתם בעזרת פרוטוקולי קידוד כגון אבטחת שכבת התעבורה (‏TLS)‏.‏ אנו עושים שימוש במערכות מחשוב בעלות גישה מוגבלת המאוחסנות במתקנים הכוללים אמצעי בטיחות פיזיים,‏ אלקטרוניים וניהוליים שנועדו להגן על סודיות ואבטחת הנתונים המועברים אלינו.‏ אנו מקפידים על תקני אבטחה מחמירים כדי למנוע כל גישה בלתי מורשית.‏

 קטינים

אם אתה נחשב לקטין במדינה שבה אתה נכנס לאתר שלנו,‏ אתה יכול למסור את נתוניך האישיים באתר רק במעורבות של ההורה/‏ההורים שלך או מישהו שיש לו משמורת עליך.‏ אם אתה הורה או בעל משמורת ואתה מאשר לקטין למסור נתונים אישיים באתר זה,‏ אתה נותן בזאת את הסכמתך לתנאי המדיניות לגבי השימוש של הקטין.‏

 צד שלישי

לעיתים יכלול אתר זה קישורים לאתר אינטרנט של צד שלישי שממנו ביקשנו לבצע שירותים מסוימים עבורנו (‏למשל,‏ מילוי טפסים מקוונים)‏.‏ תוכל להבחין שאתה גולש באתר של צד שלישי על־ידי כך שמראה האתר ישתנה ושורת הכתובת בדפדפן שלך תשתנה אף היא.‏ בנוסף,‏ אולי תקבל הודעות אימייל או הודעות טקסט דרך הצד השלישי,‏ בהתאם לבקשה לקבלת מידע שמילאת באתר הזה,‏ לרבות הודעות לגבי פעילויות שביקשת לקבל מידע עליהן.‏ בבואנו לבחור בשירותיו של צד שלישי כלשהו,‏ ובהמשך מעת לעת,‏ אנו בוחנים את מדיניות הגנת הפרטיות והנתונים שלו כדי לוודא שהיא עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים שאנו נוהגים על־פיהם.‏ אבל גורמי צד שלישי מספקים אפליקציות ושירותים בעלי תכנות,‏ תנאי שימוש,‏ מדיניות פרטיות ותנאים כלליים שאינם בשליטתנו.‏ משום כך,‏ השימוש שלך באפליקציות ובשירותים באתר זה מותנה בתנאי השימוש הנוכחיים והתנאים הכלליים של הצד השלישי.‏ איננו מקבלים הודעות לגבי עדכונים,‏ לכן אנא עיין בתנאים של הצד השלישי לפני השימוש.‏ אם יש לך שאלות באשר למדיניות של צד שלישי,‏ אנא עיין במדיניות המפורטת באתר האינטרנט שלו.‏

 השימוש שלך במפות Google באתר זה מותנה במדיניות הפרטיות הנוכחית של Google‏.‏ Google הוא צד שלישי בעל אפליקציות,‏ תכנות ותנאי שימוש שאינם בשליטתנו.‏ לכן השימוש שלך בשירותי מפות Google באתר זה מותנה בתנאי השימוש הנוספים של Google Earth/‏Google Maps‏.‏ איננו מקבלים הודעות לגבי עדכונים,‏ לכן אנא עיין בתנאי השימוש של מפות Google לפני השימוש.‏ אם אינך מסכים לתנאים של מפות Google,‏ אל תשמש בשירותיהם.‏

הודעה על שינויים במדיניות זו

 אנחנו כל הזמן משפרים את הפונקציונליות של האתר ומוסיפים לו מאפיינים חדשים,‏ וכן משפרים ומגדילים את שירותינו הקיימים.‏ בגלל השינויים המתמידים האלה,‏ וכן שינויים בחוק ובטיב הטכנולוגיה,‏ יחולו מעת לעת שינויים בשיטות עיבוד הנתונים.‏ כאשר עולה הצורך לשנות את המדיניות שלנו,‏ אנו נפרסם כל שינוי בדף זה כדי שתמיד תדע איזה מידע אנו קולטים וכיצד אנו משתמשים בו.‏

אקטיב סקריפטינג (‏Active Scripting)‏ או ג׳אווה סקריפט (‏JavaScript)‏

סקריפטינג נועד לשפר את פונקציונליות האתר.‏ טכנולוגיית סקריפטינג מאפשרת לאתר להחזיר במהירות רבה יותר מידע למשתמש.‏ סקריפטינג לעולם אינו משמש את האתר על מנת לשתול תוכנה על מחשבך או כדי לאסוף ממך מידע לא־מורשה.‏

יש לאפשר שימוש באקטיב סקריפטינג או בג׳אווה סקריפט בדפדפן על מנת שחלקים מסוימים של האתר יעבדו כיאות.‏ רוב הדפדפנים מאפשרים הפעלה או הפסקה של מאפיין זה באתרים מסוימים.‏ היעזר במסמכי העזרה של הדפדפן כדי ללמוד איך לאפשר סקריפטינג באתרים נבחרים.‏