Siirry sisältöön

Mikä on merkkinä ”viimeisistä päivistä” eli ”lopun ajasta”?

Mikä on merkkinä ”viimeisistä päivistä” eli ”lopun ajasta”?

Raamattu vastaa

 Raamatussa kuvaillaan tapahtumia, olosuhteita ja asenteita, jotka olisivat merkki ”tämän maailman lopusta” eli siitä, että ”tämä aikakausi on päättymässä” (Matteus 24:3, Kirkkoraamattu 1992). Raamatussa tätä ajanjaksoa kutsutaan ”viimeisiksi päiviksi” ja ”lopun ajaksi” (2. Timoteukselle 3:1; Daniel 8:19, KR-1992).

Mitä Raamatussa on ennustettu ”viimeisistä päivistä”?

 Raamatussa ennustettiin monia asioita, jotka yhdessä olisivat ”merkkinä” viimeisistä päivistä (Luukas 21:7). Tässä joitain esimerkkejä:

 Paljon sotia. Jeesus ennusti: ”Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan.” (Matteus 24:7.) Ilmestyskirjassa nykyisiä sotia kuvataan ratsastajalla, joka ”ottaa rauhan pois maasta” (Ilmestys 6:4).

 Nälänhätää. Jeesus ennusti: ”Paikassa toisensa jälkeen on nälänhätää.” (Matteus 24:7.) Ilmestyskirjassa puhutaan toisesta ratsastajasta, joka toisi tullessaan paljon nälänhätää (Ilmestys 6:5, 6).

 Suuria maanjäristyksiä. Jeesus sanoi, että ”paikassa toisensa jälkeen on – – maanjäristyksiä” (Matteus 24:7; Luukas 21:11). Nämä suuret maanjäristykset aiheuttaisivat ennennäkemättömässä määrin kärsimystä ja kuolemaa.

 Epidemioita. Jeesuksen mukaan viimeisinä päivinä tulisi olemaan ”epidemioita” eli ”vaarallisia kulkutauteja” (Luukas 21:11, alaviite).

 Rikollisuutta. Vaikka rikollisuutta on ollut läpi historian, Jeesus ennusti, että viimeisinä päivinä ”pahuus lisääntyy” (Matteus 24:12).

 Maapalloa turmellaan. Ilmestyskirjassa ennustettiin, että ihmiset ”turmelevat maata” (Ilmestys 11:18, alaviite). Tällä viitataan paitsi ympäristön tuhoamiseen myös väkivallan ja muun väärän toiminnan lisääntymiseen.

 Asenteet rappeutuvat. 2. Timoteuksen kirjeen 3:1–4:ssä ennustettiin, että monet ihmiset olisivat ”kiittämättömiä, uskottomia, – – haluttomia tekemään sovintoa, panettelijoita, vailla itsehillintää, raivoisia, hyvyyden vihaajia, petollisia, itsepäisiä ja ylpeitä”. Ihmiset ilmaisisivat tällaisia ominaisuuksia niin räikeällä tavalla, että ”viimeisinä päivinä” elettäisiin ”kriittisiä aikoja, joista on vaikea selviytyä”.

 Perhesiteet heikkenevät. 2. Timoteuksen kirjeen 3:2, 3:ssa ennustettiin, että monilla ihmisillä ei olisi ”luonnollista kiintymystä” perheenjäseniään kohtaan ja että lapset olisivat ”vanhemmilleen tottelemattomia”.

 Rakkaus Jumalaan vähenee. Jeesus ennusti: ”Useimpien rakkaus kylmenee.” (Matteus 24:12.) Hän tarkoitti rakkautta Jumalaan. Myös 2. Timoteuksen kirjeen 3:4:ssä ennustettiin, että monet ”rakastavat nautintoja, eivät Jumalaa”.

 Uskonnollinen tekopyhyys. 2. Timoteuksen kirjeen 3:5:ssä ennustettiin, että ihmiset palvoisivat näennäisesti Jumalaa mutta eivät todellisuudessa eläisi hänen tahtomallaan tavalla.

 Raamatun ennustuksia ymmärretään paremmin. Danielin kirjassa ennustettiin, että ”lopun aikana” monet oppisivat ymmärtämään selvemmin Raamatun opetuksia, muun muassa sen ennustuksia (Daniel 12:4).

 Maailmanlaajuinen saarnaamistyö. Jeesus ennusti: ”Tämä valtakunnan hyvä uutinen saarnataan koko maailmassa.” (Matteus 24:14.)

 Välinpitämätön ja pilkallinen asenne. Jeesus ennusti, että useimmat ihmiset jättäisivät huomiotta selvät todisteet, jotka kertovat lopun olevan lähellä (Matteus 24:37–39). 2. Pietarin kirjeen 3:3, 4:n mukaan jotkut suhtautuisivat tällaisiin todisteisiin suorastaan pilkallisesti.

 Ennustukset täyttyvät samanaikaisesti. Jeesus sanoi, että merkkinä viimeisistä päivistä olisi kaikkien näiden ennustusten toteutuminen yhtä aikaa. Ei siis riittäisi, että vain jotkin tai useimmat niistä toteutuisivat. (Matteus 24:33.)

Ovatko nämä ”viimeisiä päiviä”?

 Kyllä. Maailman olosuhteet ja ajanlaskua koskevat Raamatun ennustukset osoittavat, että viimeiset päivät alkoivat vuonna 1914, samana vuonna, kun ensimmäinen maailmansota syttyi. Katso lyhyt video siitä, miten maailma on muuttunut vuoden 1914 jälkeen.

 Vuonna 1914 Jumalan valtakunta alkoi hallita taivaassa. Pian sen jälkeen Saatana ja demonit karkotettiin taivaasta maan läheisyyteen (Ilmestys 12:7–12). Koska Saatanan vaikutus näkyy yhä selvemmin ihmisten asenteissa ja käytöksessä, elämme ”kriittisiä aikoja, joista on vaikea selviytyä” (2. Timoteukselle 3:1).

 Monet ihmiset ovat ahdistuneita maailman nykyisestä tilanteesta. He pelkäävät sitä, että yhteiskunta murenee tai että ihmiskunta jopa tuhoaa itse itsensä.

 Toiset kuitenkin suhtautuvat tulevaisuuteen toiveikkaasti. Vaikka maailman ongelmat ahdistavat heitäkin, he ovat varmoja siitä, että Jumalan valtakunta korjaa pian tilanteen (Daniel 2:44; Ilmestys 21:3, 4). He odottavat kärsivällisesti Jumalan lupausten toteutumista ja saavat lohtua Jeesuksen sanoista: ”Se, joka on kestänyt loppuun asti, pelastuu.” (Matteus 24:13; Miika 7:7.)