Siirry sisältöön

Kuka tai mikä on Jumalan Sana?

Kuka tai mikä on Jumalan Sana?

Raamattu vastaa

 ”Jumalan sanalla” tarkoitetaan yleensä Jumalalta saatua sanomaa tai useampia tällaisia sanomia (Luukas 11:28). Joissakin kohdissa ilmauksia ”Jumalan Sana” ja ”Sana” käytetään arvonimenä (Ilmestys 19:13; Johannes 1:14).

 Jumalalta saatu sanoma. Kun profeetat välittivät sanomia, he sanoivat niitä usein Jumalan sanaksi. Jeremia aloitti profeetalliset sanomansa toteamalla: ”Minulle tuli Jehovan sana.” (Jeremia 1:4, 11, 13; 2:1.) Ennen kuin profeetta Samuel kertoi Saulille, että Jumala oli valinnut hänet kuninkaaksi, Samuel sanoi: ”Seisahdu sinä hetkeksi, niin että voin antaa sinun kuulla Jumalan sanan.” (1. Samuelin kirja 9:27.)

 Arvonimi. ”Sanaa” käytetään Raamatussa myös Jeesuksen Kristuksen arvonimenä. Hänellä on tämä arvonimi, kun hän on henkiolentona taivaassa, ja se soveltui häneen myös silloin kun hän oli maan päällä. Seuraavassa joitakin perusteita tälle päätelmälle.

  •   Sana oli olemassa ennen kaikkia muita luomuksia. ”Alussa oli Sana – –. Tämä oli alussa Jumalan luona.” (Johannes 1:1, 2.) Jeesus on ”koko luomakunnan esikoinen – –. Hän on myös ennen kaikkea muuta.” (Kolossalaisille 1:13–15, 17.)

  •   Sana tuli maan päälle ihmiseksi. ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskuudessamme.” (Johannes 1:14.) Kristus Jeesus ”tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi” (Filippiläisille 2:5–7).

  •   Sana on Jumalan Poika. Kun apostoli Johannes oli sanonut, että ”Sana tuli lihaksi”, hän jatkoi: ”Me näimme hänen kirkkautensa, sellaisen kirkkauden kuin ainosyntyiselle pojalle kuuluu isältä.” (Johannes 1:14.) Johannes kirjoitti myös: ”Jeesus Kristus on Jumalan Poika.” (1. Johanneksen kirje 4:15.)

  •   Sanalla on samanlaisia ominaisuuksia kuin Jumalalla. ”Sana oli jumala” eli ”jumalallinen” (Johannes 1:1; An American Translation). Jeesus on ”[Jumalan] kirkkauden heijastuma ja hänen olemuksensa tarkka kuva” (Heprealaisille 1:2, 3).

  •   Sana hallitsee kuninkaana. Raamatussa kerrotaan, että Jumalan Sanalla on päässään ”monta kruunua” (Ilmestys 19:12, 13, Kirkkoraamattu 1992). Sanaa kutsutaan myös nimellä ”kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra” (Ilmestys 19:16). Jeesusta sanotaan ”kuninkaina hallitsevien Kuninkaaksi ja herroina hallitsevien Herraksi” (1. Timoteukselle 6:14, 15).

  •   Sana toimii Jumalan edustajana. Arvonimeä ”Sana” käytetään nähtävästi sen vuoksi, että Sanan tehtävä on välittää tietoa ja ohjeita Jumalalta. Jeesus sanoi, että hänellä oli tällainen tehtävä. Hän totesi: ”Isä itse, joka on lähettänyt minut, on antanut minulle käskyn siitä, mitä minun pitää sanoa ja mitä puhua. – – Sen tähden minkä minä puhun, sen puhun niin kuin Isä on minulle sanonut.” (Johannes 12:49, 50.)