Siirry sisältöön

Mitä profetialla tarkoitetaan?

Mitä profetialla tarkoitetaan?

Raamattu vastaa

 Profetia on Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyt sanoma, jumalallinen ilmoitus. Raamatussa sanotaan, että profeetat ”pyhän hengen johtamina – – puhuivat sen, minkä saivat Jumalalta” (2. Pietarin kirje 1:20, 21). Profeetta on siis ihminen, joka saa sanoman Jumalalta ja välittää sen toisille (Apostolien teot 3:18).

Miten profeetat saivat tietoa Jumalalta?

 Jumala käytti useita eri menetelmiä välittäessään ajatuksiaan profeetoilleen:

  •   Kirjoitettu teksti. Jumala käytti tätä menetelmää ainakin silloin, kun hän itse antoi Moosekselle kymmenen käskyä kirjallisessa muodossa (2. Mooseksen kirja 31:18).

  •   Suullinen viestintä enkelien välityksellä. Jumala antoi enkelin välityksellä esimerkiksi sanoman, joka Mooseksen tuli kertoa Egyptin faraolle (2. Mooseksen kirja 3:2–4, 10). Kun tarkka sanamuoto oli tarpeen säilyttää, Jumala ohjasi enkeleitä sanelemaan hänen sanomansa. Hän toimi näin esimerkiksi käskiessään Moosesta: ”Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä teen liiton sinun ja Israelin kanssa.” (2. Mooseksen kirja 34:27.) a

  •   Näyt. Joskus profeetat saivat näkyjä ollessaan valveilla ja täysin selvillä tilanteesta (Jesaja 1:1; Habakuk 1:1). Jotkin näyt olivat niin todentuntuisia, että niiden saajat osallistuivat niihin itsekin (Luukas 9:28–36; Ilmestys 1:10–17). Joskus taas näkyjä annettiin ihmisille heidän ollessaan hurmostilassa (Apostolien teot 10:10, 11; 22:17–21). Jumala välitti sanomiaan profeetoille myös unien välityksellä heidän nukkuessaan (Daniel 7:1; Apostolien teot 16:9, 10).

  •   Ajattelun ohjaaminen. Jumala ohjasi profeettojensa ajatuksia niin, että he välittivät hänen sanomansa. Juuri tätä tarkoittavat Raamatussa olevat sanat: ”Koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä.” Ilmaus ”Jumalan henkeyttämä” merkitsee kirjaimellisesti ’Jumalan hengittämä’. (2. Timoteukselle 3:16.) Pyhän henkensä eli vaikuttavan voimansa välityksellä Jumala ”hengitti” ajatuksensa palvelijoidensa mieleen. Sanoma tuli Jumalalta, mutta profeetta valitsi sanamuodon. (2. Samuelin kirja 23:1, 2.)

Liittyykö profetiaan aina tulevaisuuden ennustaminen?

 Ei, Raamatun profetiat eivät rajoitu pelkkään tulevaisuuden ennustamiseen. Useimmat Jumalalta tulleet sanomat kuitenkin koskevat jotenkin tulevaisuutta, vaikkakin joskus vain epäsuorasti. Jumalan profeetat esimerkiksi varoittivat muinaisia israelilaisia toistuvasti heidän pahoista teoistaan. Noissa sanomissa luvattiin, että jos kansa noudattaisi varoitusta, se saisi tulevaisuudessa siunauksia. Jos he sen sijaan kieltäytyisivät kuuntelemasta, seuraisi onnettomuutta. (Jeremia 25:4–6.) Lopputulos riippui siis siitä, miten israelilaiset päättivät menetellä (5. Mooseksen kirja 30:19, 20).

Esimerkkejä Raamatun profetioista, joihin ei sisältynyt ennustuksia

  •   Erään kerran kun israelilaiset pyysivät Jumalalta apua, hän lähetti profeetan heidän luokseen. Profeetta selitti, että Jumala ei ollut auttanut heitä, koska he olivat kieltäytyneet tottelemasta Hänen käskyjään. (Tuomarit 6:6–10.)

  •   Puhuessaan samarialaiselle naiselle Jeesus paljasti hänen menneisyydestään asioita, jotka Jeesus pystyi tietämään ainoastaan jumalallisen ilmoituksen johdosta. Nainen tunnisti Jeesuksen profeetaksi, vaikka tämä ei ollut ennustanut mitään hänen tulevaisuudestaan. (Johannes 4:17–19.)

  •   Jeesuksen oikeudenkäynnin aikoihin hänen vihollisensa peittivät hänen kasvonsa, löivät häntä ja sanoivat sitten: ”Profetoi. Kuka se on, joka löi sinua?” He eivät käskeneet Jeesusta ennustamaan tulevaisuutta vaan tunnistamaan Jumalan voiman avulla ne, jotka häntä olivat lyöneet. (Luukas 22:63, 64.)

a Vaikka saattaa aluksi näyttää siltä, että Jumala puhui tässä esimerkissä Moosekselle suoraan, Raamattu osoittaa, että Mooseksen laki välitettiin enkelien kautta (Apostolien teot 7:53; Galatalaisille 3:19).