VAHITORN November 2013 | Miks on Jumal paljudele kauge?

Religioossed valed, mida sajandeid on õpetatud, on jätnud Jumalast külma ja kalgi mulje. Kust me teame, et Jumal ei ole kauge ega julm?

KAANETEEMA

Miks võib Jumal kaugena näida?

Kas sa tunned, et Jumal on sulle kauge? Miks võib olla raske Jumalat armastada? Loe, miks on mõningatel kristlastel olnud raske seda teha.

KAANETEEMA

1. vale: Jumalal pole nime

Kas on tõesti võimalik Jumala nime teada ja kasutada? Miks on see tähtis küsimus?

KAANETEEMA

2. vale: Jumal on müsteerium

Kolmainuõpetus ei lase Jumalat tundma õppida ja armastada. Kui kellestki on võimatu aru saada või tema olemus ei ole meile mõistetav, siis kuidas võiksimegi hakata teda armastama?

KAANETEEMA

3. vale: Jumal on julm

Paljud usuvad, et Jumal karistab patustajaid igavesti. Kas Jumal on ülekohtune? Mis tegelikult juhtub, kui inimene sureb?

KAANETEEMA

Tõde võib teha sind vabaks

Millise mõõdupuu andis Jeesus, et otsustada, kas mingi usuline õpetus on tõene või mitte?

NÕUANDEID ÕNNELIKUKS PEREELUKS

Kuidas suhelda teismelisega ilma tülitsemata?

Noore isiksus alles kujuneb ja ta vajab õhkkonda, kus ta saaks oma mõtteid vabalt väljendada. Kuidas sa saaksid teda aidata?

SAA JUMALAGA LÄHEDASEKS

„Ta annab tasu neile, kes teda tõsimeeli otsivad”

Missugune usk meeldib Jumal Jehoovale? Millise tasu annab ta oma ustavatele teenijatele?

JÄLJENDA NENDE USKU

Ta mõisteti „õigeks tegude alusel”

Kuidas kinnitab Raahabi lugu, et keegi meist pole Jehoova silmis tähtsusetu? Mida me võime temalt usu kohta õppida?

Vastused piibliküsimustele

Kas kõik head inimesed lähevad taevasse? Mida Piibel selle kohta ütleb?

Ajakirjas viidatud

Kas Jehoova tunnistajad usuvad, et ainult nende usk on õige?

Kas Jeesus ütles, et on palju teid, mis viivad päästeni?