Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 SAA JUMALAGA LÄHEDASEKS

„Ta annab tasu neile, kes teda tõsimeeli otsivad”

„Ta annab tasu neile, kes teda tõsimeeli otsivad”

Kas Jehoova väärtustab oma teenijate püüdeid talle meeldida? Mõned seda ei usu, väites, et Jumal ei ole meist huvitatud. Kuid see väide loob Jumalast väga vale pildi. Tema Sõna Piibel näitab selgelt, mis on tõde, ja kinnitab meile, et Jumal hindab oma ustavate teenijate pingutusi. Mõtle Pauluse sõnadele tekstis Heebrealastele 11:6.

Mida on vaja selleks, et Jehoovale meeldida? „Ilma usuta [on] võimatu talle meelepärane olla,” kirjutas Paulus. Pane tähele, Paulus ei öelnud, et ilma usuta oleks raske seda teha. Ta ütles hoopis, et nii oleks see võimatu. Teisisõnu on usk hädavajalik, et võiksime olla Jumalale meele järele.

Missugune usk meeldib Jehoovale? Esiteks peame „uskuma, et ta on olemas”. Kuidas saaksime valmistada Jehoovale heameelt, kui kahtleksime tema olemasolus? Tõeline usk hõlmab aga midagi enamat, kuna isegi deemonid usuvad, et Jehoova on olemas (Jaakobuse 2:19). Usk Jumalasse peaks ajendama meid tegutsema. Meil tuleks tõendada oma usku sellega, et elame Jumalale meelepärasel viisil (Jaakobuse 2:20, 26).

Teiseks peame uskuma, et Jumal „annab tasu”. See, kellel on tõeline usk, on veendunud, et tema püüded elada Jumala tahte kohaselt ei ole asjatud (1. Korintlastele 15:58). Kuidas võiksime Jehoovale meeldida, kui kahtleksime, kas ta suudab või tahab meile tasu anda? (Jaakobuse 1:17; 1. Peetruse 5:7.) Inimene, kes peab Jumalat hoolimatuks, tänamatuks ja lahkusetuks, ei tunne Jumalat, kellest räägib Piibel.

Kellele Jehoova tasu annab? „Neile, kes teda tõsimeeli otsivad,” ütles Paulus. Üks piiblitõlkijaile mõeldud teatmeteos märgib, et kreeka sõna, mis on tõlgitud vastega „tõsimeeli otsima”, ei tähenda lihtsalt Jumala otsimist, vaid viitab püüdele teda teenida. Sõnaraamat „Expository Dictionary of Bible Words” selgitab, et see kreekakeelne tegusõna on vormis, mis viitab tegevuse intensiivsusele ja jõulisele pingutusele. Niisiis annab Jehoova tasu neile, kelle usk ajendab neid teda teenima kogu südame ja hingega (Matteuse 22:37).

Kuidas võiksime Jehoovale meeldida, kui kahtleksime, kas ta suudab või tahab meile tasu anda?

Missuguse tasu annab Jehoova oma ustavatele teenijatele? Ta on tõotanud neile imelist tulevikku: igavest elu paradiislikul maal. See kinnitab, kui heldekäeline ja armastav ta on (Ilmutus 21:3, 4). Juba praegu õnnistab Jehoova neid, kes teda tõsimeeli otsivad. Jumala püha vaimu ja tema Sõnas leiduva tarkuse abil elavad nad õnnelikku ja rahuldustpakkuvat elu (Laul 144:15; Matteuse 5:3).

Jehoova on Jumal, kes tõepoolest hindab oma pühendunud teenijate ustavust. Kas see teadmine ei tekita sinus soovi temaga lähedasemaks saada? Miks siis mitte järele uurida, kuidas arendada ja väljendada sellist usku Jehoovasse, mille eest ta annab rikkaliku tasu?

Soovituslik piiblilugemine novembriks

Tiitusele 1-3; Fileemonile 1-25; Heebrealastele 1-13 Jaakobuse 1-5